NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Długoterminowe korzyści z trombektomii

Udostępnij:
Nowe wyniki badania SELECT2 wykazały, że u pacjentów po rozległym niedokrwiennym udarze mózgu korzyści z trombektomii mogą nadal wzrastać po roku obserwacji.
Badanie SELECT2, po raz pierwszy opisane w zeszłym roku, było jednym z kilku mających na celu ustalenie, że trombektomia może przynieść korzyści pacjentom po rozległym udarze mózgu. Okazało się, że po 3 miesiącach u leczonych trombektomią wyniki funkcjonalne były lepsze niż u otrzymujących samo leczenie medyczne.

Wyniki rocznego badania, opublikowane online w czasopiśmie „The Lancet”, wykazały, że w grupie poddanej trombektomii nadal poprawiały się wyniki w zmodyfikowanej skali Rankina (mRS) w porównaniu z samą opieką medyczną, zwiększył się także odsetek dobrych wyników funkcjonalnych, zdefiniowanych jako mRS 0-2 lub 0-3.

Ponadto u 28 proc. pacjentów po trombektomii w porównaniu z 19 proc. w grupie kontrolnej stwierdzono co najmniej jednopunktową poprawę stanu funkcjonalnego w skali mRS między 3 miesiącami obserwacji a rokiem. Wyniki jakości życia były również lepsze w przypadku trombektomii po roku obserwacji, co sugeruje nie tylko jej długoterminowe korzyści funkcjonalne, ale także społeczne – podają badacze SELECT2.

– Ponieważ ta populacja miała rozległe udary, prawdopodobne jest, że powrót do zdrowia zajmie tym chorym więcej czasu niż tym z mniejszymi udarami i to właśnie odkryliśmy – skomentował główny badacz Amrou Sarraj, profesor neurologii w University Hospitals Cleveland Medical Center.

Powiedział, że wyniki te pokazują, że klinicyści zajmujący się udarem mózgu muszą kontrolować wyniki pacjentów z rozległym udarem mózgu po upływie 3 miesięcy i być otwarci na możliwości ich powrotu do zdrowia w dłuższej perspektywie.

– Myślę, że czasami możemy zbyt wcześnie zrezygnować z tych pacjentów i zacząć myśleć o opiece paliatywnej, ale nasze wyniki pokazują, że dalsza poprawa jest możliwa nawet w ciągu roku – dodał Sarraj.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.