Specjalizacje, Kategorie, Działy

Duże stężenie niacyny związane z poważnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi

Udostępnij:
Dwa produkty rozkładu nadmiaru niacyny (2PY i 4PY) są silnie powiązane z zawałem mięśnia sercowego, udarem mózgu i innymi niepożądanymi zdarzeniami kardiologicznymi, co sugeruje, że suplementacja niacyną może wymagać bardziej „zniuansowanego i dostosowanego podejścia” – twierdzą naukowcy.
Badacze przeprowadzili nieukierunkowaną analizę metabolomiczną osocza z próbek pobranych od będących na czczo stabilnych pacjentów kardiologicznych w kohorcie prospektywnej składającej się z 1162 osób (36 proc. kobiet).

Dodatkowe analizy przeprowadzono w kohorcie walidacyjnej w USA obejmujące pomiar rozpuszczalnej cząsteczki adhezji naczyniowej-1 (sVCAM-1) oraz na archiwalnych próbkach na czczo od pacjentów z europejskiej kohorty walidacyjnej poddawanych diagnostycznej koronarografii.

Analizy genetyczne próbek z brytyjskiego biobanku wykorzystano do sprawdzenia związku z poziomami sVCAM-1 wariantu genetycznego rs10496731, który był istotnie powiązany zarówno z poziomami N1-metylo-2-pirydon-5-karboksyamidu (2 PY), jak i N1-metylo-4-pirydon-3-karboksyamidu (4PY).

Metabolizm niacyny był związany z występowaniem poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych (MACE). Stężenia końcowych metabolitów nadmiaru niacyny, 2PY i 4PY w osoczu, były związane ze zwiększonym 3-letnim ryzykiem MACE w dwóch kohortach walidacyjnych (USA: łącznie 2331, 33 proc. kobiet; Europa: łącznie 832, 30 proc. kobiet), ze skorygowanymi współczynnikami ryzyka dla 2PY wynoszącymi odpowiednio 1,64 i 2,02 oraz dla 4PY 1,89 i 1,99.

Wariant genetyczny rs10496731 był istotnie związany z poziomami sVCAM-1. Leczenie fizjologicznymi poziomami 4PY, ale nie 2PY, indukowało ekspresję VCAM-1 i przyleganie leukocytów do śródbłonka naczyniowego u myszy, co sugeruje zależny od stanu zapalnego mechanizm leżący u podstaw klinicznego związku 4PY, w szczególności z MACE. W testach funkcjonalnych fizjologiczny poziom 4PY, ale nie 2PY, wywołał ekspresję informacyjnego RNA i białka VCAM-1 na ludzkich komórkach śródbłonka.

– Całkowite spożycie niacyny w USA wynosiło średnio 48 mg/d w latach 2017-2020 – ponad trzykrotnie więcej niż zalecane dzienne spożycie – a 2PY i 4PY zostały również zwiększone przez nikotynamideryderyd i mononukleotyd nikotynamidowy, które są powszechnie sprzedawanymi suplementami o rzekomych korzyściach przeciwstarzeniowych – zauważyli autorzy.

Obecne badania sugerują, że suplementacja puli niacyny może wymagać bardziej zniuansowanego podejścia, aby osiągnąć zamierzone korzyści zdrowotne.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.