Specjalizacje, Kategorie, Działy

Dym tytoniowy powoduje migrenę

Udostępnij:
Nowe badania pokazują, że narażenie na intensywne bierne palenie (SHS) wiąże się z silnym bólem głowy lub migreną u dorosłych, którzy nigdy nie palili, a skutki ekspozycji różnią się w zależności od wskaźnika masy ciała (BMI) i poziomu aktywności fizycznej.
Naukowcy przeanalizowali dane 4560 osób w w wieku 20 lat lub starszych (mediana wieku 43 lata; 60% kobiet; 71,5% rasy białej) z National Health and Nutrition Examination Survey z lat 1999-2004. Badanie miało na celu zbadanie związku, potwierdzonego kotyniną w surowicy, między narażeniem na bierne palenie (SHS) a silnymi bólami głowy lub migreną u osób dorosłych nigdy niepalących.

Stan migrenowego bólu głowy określono, pytając, czy uczestnicy doświadczyli silnych bólów głowy lub migren w ostatnich 3 miesiącach. Ekspozycję na SHS sklasyfikowano jako nieeksponowaną (stężenie kotyniny w surowicy < 0,05 ng/ml i brak palacza w domu), niską (0,05 ng/ml ≤ stężenie kotyniny w surowicy < 1 ng/ml) lub ciężką (1 ng/ml ≤ stężenie kotyniny w surowicy ≤ 10 ng/ml).

W sumie 919 (20%) uczestników miało silne bóle głowy lub migreny. Po skorygowaniu o czynniki demograficzne i styl życia (w tym stosowanie leków) intensywna ekspozycja na SHS była związana z silnym bólem głowy lub migreną (skorygowany iloraz szans [aOR], 2,02; 95% CI, 1,19-3,43).

Nie stwierdzono istotnego związku między niską ekspozycją na SHS a silnymi bólami głowy lub migreną (aOR, 1,15; 95% CI, 0,91-1,47). U uczestników, którzy prowadzili siedzący tryb życia (p = 0,016) i u osób z BMI < 25 (P = 0,001), zaobserwowano istotne powiązania między SHS a silnym bólem głowy lub migreną.

Odnotowując liniową zależność dawka-odpowiedź między kotyniną a silnymi bólami głowy lub migreną, badacze piszą: "Odkrycia te podkreślają potrzebę silniejszej regulacji ekspozycji na tytoń, szczególnie w domach i miejscach publicznych".
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.