Specjalizacje, Kategorie, Działy
Karina Zawadzka

Kompleksowa opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona – pilotaż już jesienią ►

Udostępnij:
W trakcie Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2023 eksperci rozmawiali na temat konieczności wprowadzenia koordynowanej opieki nad pacjentami z chorobą Parkinsona. Założenia pilotażu są już opracowane. Z deklaracji resortu zdrowia wynika, że może być on wdrożony już jesienią, na początek w trzech województwach.
Parkinson to duże wyzwanie dla systemu ochrony, ponieważ rośnie epidemiologia tej choroby. To jedna z najczęstszych przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego – stanowi około 80 proc. wszystkich zespołów parkinsonowskich. Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta z wiekiem. Objawy pojawiają się najczęściej około 60. roku życia, ale zdarza się, że początki choroby diagnozuje się w wieku 40–50 lat. Obecnie 1–2 proc. populacji powyżej 65. roku życia cierpi na chorobę Parkinsona.

Jak podkreślali eksperci podczas panelu na temat kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona, dzisiaj terapia jest sfragmentaryzowana, a pacjenci oraz ich opiekunowie zagubieni w systemie. Leczenie wymaga bowiem współpracy wielu specjalistów: przede wszystkim neurologów, lekarzy rodzinnych, lecz także radiologów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, dietetyków czy gastroenterologów i innych.

Białe plamy dostępu do terapii
Na mapie Polski istnieją województwa, gdzie są białe plamy w opiece nad pacjentem z parkinsonem. Wielu z nich szuka pomocy w ośrodkach oddalonych od miejsca zamieszkania. Pacjenci często są późno diagnozowani i nie otrzymują optymalnej terapii.

Jak podkreślił dr hab. Dariusz Koziorowski, szef Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, możliwości leczenia są coraz większe, a dobre efekty dają m.in. metoda infuzyjna czy głęboka stymulacja mózgu. W niektórych ośrodkach choremu wszczepiany jest stymulator mózgu, ale efekty terapii niweczy brak wyspecjalizowanej poradni, która nadzorowałaby dalsze leczenie.

– W polskim systemie ochrony zdrowia ani model finansowania, ani przygotowanie oraz braki kadry medycznej nie sprzyjają kompleksowej opiece nad pacjentem z chorobą Parkinsona – stwierdziła dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie, która pracowała przy tworzeniu założeń pilotażu.

Na początku pilotaż
Model koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona został opracowany w 2018 roku. Zakłada on klarowną ścieżkę opieki nad chorymi. W tym celu konieczne jest zintegrowanie pracy wszystkich specjalistów.

– Jesteśmy gotowi, żeby w formie pilotażu wprowadzić zintegrowaną opiekę nad pacjentem z chorobą Parkinsona. Kilka ośrodków w Polsce byłoby w stanie taki pilotaż poprowadzić – przekonywał prof. Jarosław Sławek, neurolog ze Szpitala św. Wojciecha Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Eksperci mówili o trzech ośrodkach na początek: w Gdańsku, Warszawie oraz Wrocławiu. Jak zaznaczyła prof. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, wprowadzenie założeń kompleksowej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona to rewolucja w neurologii. – Do przeprowadzenia tej rewolucji musimy się wszyscy dobrze przygotować. Dlatego pilotaż jest właściwym krokiem, który pokaże, które rozwiązania przynoszą efekty – mówiła.

Modelowym systemem opieki nad tą grupą chorych jest program realizowany w Holandii. – Ale oni też do tego modelu podchodzili stopniowo – zaznaczali eksperci.

Wojciech Machajek, prezes Fundacji Chorób Mózgu, podkreślił, że częścią opieki koordynowanej, o której nie można zapomnieć, są opiekunowie chorego. We wspomnianych już rozwiązaniach holenderskich również bliscy są włączeni w ten system.

Innym istotnym elementem – obecnie pomijanym – jest edukacja zarówno pacjenta, jak i jego opiekunów.

Prelegenci podkreślali, że program był już konsultowany w poszczególnych komórkach resortu zdrowia, m.in. w Ministerstwie Zdrowia oraz w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Z rozmów z decydentami wynika, że pilotaż ma być wprowadzony jesienią tego roku.

– W starzejącym się społeczeństwie musimy liczyć się z postępującą epidemią chorób neurodegeneracyjnych. Musimy być na to gotowi – stwierdził dr hab. Dariusz Koziorowski.

W sesji „Kompleksowa opieka nad pacjentem z chorobą Parkinsona” w trakcie Priorytetów w Ochronie Zdrowia 2023 uczestniczyli:
– Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego,
– Dariusz Koziorowski, Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
– Wojciech Machajek, Fundacja Chorób Mózgu,
– Jarosław Sławek, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szpital św. Wojciecha w Gdańsku,
– Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Moderatorem był Jakub Gierczyński.

Panel do obejrzenia poniżej. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.