Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nie wszystkie leki dla osób starszych, cierpiących na demencję

Udostępnij:

Leki często stosowane przez osoby starsze z demencją mogą mieć negatywny wpływ na funkcje poznawcze. Tak wynika z danych zebranych od mniej więcej 13 milionów osób. Ich analizę przedstawiono na dorocznym spotkaniu naukowym Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego (AGS).

Klasy leków, w tym leki przeciwcholinergiczne, przeciwpsychotyczne, benzodiazepiny i niebenzodiazepinowe leki uspokajające (leki Z), zostały zidentyfikowane, zgodnie z kryteriami piwa Amerykańskiego Towarzystwa Geriatrycznego, jako potencjalnie nieodpowiednie (PIM) u pacjentów z demencją,

Leki, które mogą pogorszyć demencję lub funkcje poznawcze, są znane jako CogPIM. Wcześniejsze badania charakteryzowały powszechność stosowania CogPIM, jednak brakuje danych łączących ich użycie z korzystaniem z opieki zdrowotnej – przekonuje Caroline M. Mak, doktorantka farmacji na Uniwersytecie w Buffalo School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences w Nowym Jorku.

Mak wraz ze współpracownikami przeprowadziła przekrojową analizę danych za lata 2011–2015 z badania Panelu Wydatków Medycznych (MEPS), zawierającego dane na temat leków i korzystania z opieki zdrowotnej. Do badania włączono około 13 milionów respondentów w wieku powyżej 65 lat cierpiących na demencję.

Ekspozycję na CogPIM zdefiniowano jako realizację recepty na jeden lub więcej CogPIM w okresie badania. Szacunki populacyjne dotyczące częstości stosowania CogPIM sporządzono przy użyciu procedur ważonych ankietą, a trendy rozpowszechnienia oceniano za pomocą testu Cochrana-Armitage'a.

Ogółem częstość stosowania benzodiazepin, leków przeciwcholinergicznych, przeciwpsychotycznych i leków Z w okresie objętym badaniem wyniosła odpowiednio 15,9 proc., 11,5 proc., 7,5 proc. i 3,8 proc. Spośród nich znaczącą tendencję wykazały benzodiazepiny, których rozpowszechnienie wzrosło z 8,9 proc. w 2011 r. do 16,4 proc. w 2015 r. (p = 0,02).

Prawdopodobieństwo hospitalizacji było ponad dwukrotnie większe u osób, które zgłosiły stosowanie leków Z (iloraz szans 2,57; p = 0,02) na podstawie regresji logistycznej. Ponadto narażenie na leki przeciwpsychotyczne było istotnie powiązane ze zwiększoną częstością hospitalizacji na podstawie dwumianowego modelu współczynnika częstości występowania (IRR, 1,51; p = 0,02).

Wyniki badania, ograniczone przez kilka czynników, pokazują jednak, że CogPIM są często stosowane przez osoby starsze cierpiące na demencję, a leki przeciwpsychotyczne i leki Z mogą być celem interwencji zapobiegających szkodom wynikającym z interakcji leków i skutków ubocznych – podsumowali naukowcy.

– Obecne badanie jest ważne ze względu na wzrost starzenia się społeczeństwa i zwiększenie się liczby pacjentów z demencją. Zarówno w przypadku starszej populacji, jak i pacjentów z demencją należy wziąć pod uwagę pewne kwestie dotyczące leków, a także pewnych leków, których należy w miarę możliwości unikać – stwierdziła Mak, dodając, że konieczna jest ponowna ocena zasadności stosowania leków przeciwcholinergicznych, leków Z, benzodiazepin i leków przeciwpsychotycznych u starszych pacjentów z demencją.

Neurologia subskrybuj newsletter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.