Specjalizacje, Kategorie, Działy
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Prawie 49 mln zł na kontynuację programu terapii mózgowego porażenia dziecięcego

Udostępnij:
Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi w Poznaniu będzie kontynuował program wspomagania osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym. Potrwa 3 lata, a wsparciem objętych zostanie ok. 1100 chorych oraz podobna liczba ich rodziców i opiekunów.
Jak poinformował 27 października Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, projekt „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego" stanowi kontynuację projektu realizowanego w Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji w latach 2019–2023. Zakłada nowoczesną i kompleksową rehabilitację dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z innymi schorzeniami o podłożu neurologicznym. Tym razem poświęcony zostanie szerszej grupie pacjentów.

– Realizacja projektu rozpocznie się w tym roku w listopadzie, a od lipca 2024 roku jego uczestnicy będą rehabilitowani w nowej lokalizacji, z użyciem robotów rehabilitacyjnych, wykorzystujących wirtualną rzeczywistość. Podobnie jak w poprzedniej edycji projektu, pacjenci będą poddawani robotycznie wspomaganej rehabilitacji chodu podczas dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych. Terapeuci będą też rehabilitować dzieci w miejscu ich zamieszkania. Wsparcie otrzymają także rodzice i opiekunowie uczestników projektu. Projekt potrwa trzy lata. Wsparciem objętych zostanie około 1100 chorych oraz podobna liczba ich rodziców i opiekunów – podano.

Wskazano również, że nowa siedziba Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji dla Dzieci, której otwarcie planowane jest w lipcu 2024 roku, pozwoli na objęcie leczeniem większej liczby pacjentów. Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, inwestycja zapewni dzieciom kompleksowość i ciągłość leczenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, które są fundamentem misji szpitala i kontynuacją koncepcji leczenia rehabilitacyjnego profesora Wiktora Degi.

Urząd marszałkowski zaznaczył, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego pn. „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021–2027", którego instytucją zarządzającą jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Wartość projektu to ok. 51 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosi prawie 49 mln zł (środki z UE: 36 mln zł, środki z budżetu państwa: 12,8 mln zł).

Umowę na dofinansowanie tego projektu z marszałkowskich Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021–2027 podpisali wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak oraz dyrektor Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu dr n. med. Przemysław Daroszewski.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.