NEUROLOGIA
Uzależnienia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność leków przeciwpsychotycznych w leczeniu alkoholizmu

Źródło: Antipsychotics for primary alcohol dependence: a systematic review and meta-analysis of placebo-controlled trials. Kishi T, Sevy S, Chekuri R, Correll CU.J Clin Psychiatry. 2013 Jul;74(7):e642-54, AR
Autor: Marzena Jaskot |Data: 20.08.2013
 
 
Na podstawie analizy wyników 13 randomizowanych badań kontrolowanych placebo, stwierdzono brak większej skuteczności leków przeciwpsychotycznych w porównaniu do placebo.
Badacze Kishi i wsp. oceniali użyteczność stosowania leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu. Analizę przeprowadzono przy użyciu wyszukiwarek PubMed, Cochrane Library oraz PsycINFO, uwzględniając następujące słowa kluczowe: „losowo, losowe, lub losowo”, „placebo” . „uzależnienie od alkoholu” oraz „leki: przeciwpsychotyczne, neuroleptyki” i wpisując nazwy poszczególnych 34 leków przeciwpsychotycznych. W pracy poddano analizie badania randomizowane, kontrolowane placebo, o czasie trwania ≥ 2 tygodni, u pacjentów z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu, bez towarzyszącej schizofrenii lub choroby afektywnej dwubiegunowej, którzy otrzymywali leki przeciwpsychotyczne. Spośród 13 uwzględnionych badań z podwójnie ślepą próbą badania, 1,593 pacjentów losowo przydzielono do jednego z następujących przedziałów lekowych: amisulpryd (1 badania, n = 37), aripiprazol (2 badania, n = 163), flupentiksol decanoate (1 badanie, n = 142), olanzapina (2 badania, n = 62), kwetiapina (4 badania, n = 174), tiapryd (3 badania, n = 212) lub placebo (13 badania, n = 803). Leki przeciwpsychotyczne były skuteczne w utrzymywaniu abstynencji porównywalnie do placebo zwłaszcza w odniesieniu do ilości ciężkich dni picia (P =.15), pragnienia picia (P =.82) i ryzyka ponownego spożycia alkoholu (P =.94). Placebo okazało się skuteczniejsze niż leki przeciwpsychotyczne w sumarycznej ilości dni utrzymywania abstynencji (P =.04, 5 badań, n = 918). Przerwanie stosowania terapii było bardziej nasilone w przypadku stosowania leków przeciwpsychotycznych niż placebo – zwłaszcza w przypadku stosowania aripiprazolu (P =.01) i flupenthiksolu decanoate (P =.001). Przerwanie abstynencji z powodu nietolerancji leku była podobna w obydwu analizowanych grupach (P =.12). W przypadku stosowania leków przeciwpsychotycznych częściej obserwowano nasilenie objawów takich jak: senność/uspokojenie (P <.0001), zwiększony apetyt (P =.02), suchość w jamie ustnej (P <.0001) w po-równaniu do placebo.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.