Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Udar niedokrwienny mózgu – raport NFZ

Udostępnij:

Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedstawił raport w zakresie epidemiologii udaru niedokrwiennego mózgu w Polsce, dostępu do leczenia w ostrej fazie choroby, rehabilitacji neurologicznej oraz śmiertelności pacjentów.   

Zaprezentowane dane obejmują okres od stycznia 2017 r. do stycznia 2023 r. W Polsce w 2022 r. zarejestrowano 73 900 zachorowań na udar niedokrwienny mózgu, w tym 8,1 proc. przypadków stanowiły ponowne zachorowania.

Według raportu liczba zachorowań na udar niedokrwienny mózgu w Polsce, po uwzględnieniu zmian struktury wiekowo-płciowej, zmniejszyła się w 2022 r. w porównaniu z 2017 r.

W okresie pandemii COVID-19, podobnie jak w innych krajach, zarejestrowano mniejszą liczbę zachorowań na udar niedokrwienny mózgu. Co ciekawe, autorzy raportu wskazali na zwiększenie się liczby zachorowań na udar niedokrwienny mózgu w młodszych grupach wiekowych na przestrzeni ostatnich 6 lat. Ta zmiana profilu wieku zachorowania na udar jest obserwowana także w innych krajach i na pewno wymaga poszukiwania przyczyn tego zjawiska.

Wyniki raportu wskazują na duże, około 20-proc. różnice zapadalności na udar pomiędzy poszczególnymi województwami. Najwyższa zapadalność w 2022 r. została odnotowana w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim, a najniższa – w podlaskim i mazowieckim.

Raport przedstawia także bardzo szczegółowe dane dotyczące dostępu do leczenia przyczynowego w Polsce. Pokazuje stały wzrost odsetka polskich pacjentów leczonych przyczynowo (tromboliza dożylna i/lub trombektomia mechaniczna).

W 2017 r. wynosił on 13,4 proc. a w 2022 r. – 20.5 proc. W 2022 r. w Polsce zabiegi trombektomii mechanicznej były wykonywane w 17 aktywnych ośrodkach.

Raport pokazuje także dane dotyczące śmiertelności poudarowej po pierwszym udarze niedokrwiennym mózgu monitorowanej aż do roku od zachorowania. Dane te uwzględniają także kolejne lata, począwszy od 2017 r. do 2021 r., pokazują rozbicie na poszczególne województwa (2022 r.), metodę leczenia i płeć (od 2020 r.). Dokument zawiera bardzo ważną analizę niektórych elementów organizacji opieki udarowej w Polsce.

Udostępniamy raport NFZ.


Neurologia subskrybuj newsletter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.