Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

W Polsce funkcjonują już 94 centra zdrowia psychicznego

Udostępnij:
– Największym wyzwaniem pilotażu jest nie tylko testowanie nowego rozumienia zdrowia psychicznego, ale i całkowita zmiana organizacji oraz finansowania świadczeń w tym obszarze – przekazała dr Anna Depukat, psychiatra, psychoterapeuta, kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Pilotaż polega na skoordynowanej opiece nad pacjentem, z wykorzystaniem różnych form wsparcia: środowiskowego, ambulatoryjnego, dziennego i leczenia stacjonarnego.

Ekspertka wskazała, że reforma zakładała ewolucyjne odejście od modelu opieki instytucjonalnej, opartej głównie na leczeniu stacjonarnym, w szpitalach, głównie monoprofilowych, i modelu pofragmentowanych świadczeń, gdzie system nie wymagał koordynacji i ciągłości opieki.

System oferował wcześniej usługi, które nie były w stanie efektywnie pomóc osobom przezywającym kryzys psychiczny i nie tylko niwelować objawy, ale pomagać pacjentom zdrowieć i powracać do pełnienia ról społecznych, rozwoju, nawiązywania dobrych relacji.

– Mamy 77 działających centrów zdrowia psychicznego typu A i 17 typu B. W tych centrach jest realizowana kompleksowa oferta. Kluczowym, nowym elementem systemu są punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, gdzie każdy dorosły mieszkaniec naszego kraju, w sytuacji, w której potrzebuje pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, choćby porady informacyjnej, jak pomóc komuś ze swoich bliskich, bez skierowania może zgłosić się w obszarze swojego miejsca zamieszkania do takiego CZP, do takiego punktu i uzyskać ofertę wsparcia – przekazała.

To, co ważne, jak zaznaczyła, to nie tylko poprawa dostępności, ale również dostosowywanie oferty do potrzeb pacjentów.

– Jeśli tego sytuacja wymaga, stan jest pilny, to pacjent musi uzyskać pomoc do 72 godzin, czyli nie ma sytuacji, że gdy jest poważny kryzys i cierpienie, trzeba oczekiwać na pomoc wiele miesięcy. Co więcej, w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego, pomoc jest natychmiastowa w ramach opieki doraźnej i leczenia stacjonarnego – zaznaczyła.

Kierownik biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wskazała, że nowością jest bardzo szeroka dostępność różnorodnej, wykwalifikowanej kadry medycznej. Są to nie tylko lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psycholodzy, lecz także pielęgniarki psychiatryczne, terapeuci środowiskowi, asystenci zdrowienia, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni.

– W centrach zdrowia psychicznego często zdarza się, że są dostępne porady prawne, opieka dietetyka, kluby pacjenta, grupy samopomocowe i wsparcia. Jest to możliwe dzięki testowaniu nowego modelu finansowania. Pierwszy raz w systemie, w ochronie zdrowia psychicznego testujemy finansowanie budżetem powierzonym – dodała.

Dr Anna Depukat poinformowała, że do końca tego roku jest możliwość uruchomienia 129 centrów zdrowia psychicznego. – Byłyby to 103 centra typu A i 26 typu B, czyli będziemy mieć ponad 50 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju, którzy mają dostęp do swoich regionalnych CZP – wskazała.

Kierownik biura ds. pilotażu mówiła, że wyzwaniem jest m.in. unifikacja wdrożenia. – Widzimy, że opieka psychiatryczna była bardzo różnorodna na poziomie kraju – stwierdziła.

Ważna jest, jak kontynuowała, jakość w ochronie zdrowia psychicznego. – Wcześniej byliśmy w systemie, gdzie była bylejakość, zgoda na to, żeby świadczenia były poniżej standardu, którego wszyscy oczekiwalibyśmy dla siebie i swoich bliskich. Dlatego tak ważne jest konsekwentne kontynuowanie wdrażania tak ambitnego, ale koniecznego modelu, standaryzacja jakości. Mamy szansę na unifikację i dostępność pomocy wysokiej jakości na terenie całego kraju – podkreśliła ekspertka.

 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.