Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wyniki randomizowanego badania z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanego placebo z użyciem AZD1446 (TC-6683) u osób dorosłych z rozpoznaniem ADHD

Źródło: A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study of nicotinic acetylcholine receptor agonist AZD1446 (TC-6683) in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. Jucaite A, Ohd J, Potter AS, Jaeger J, Karlsson P, Hannesdottir K, Boströ
Autor: Marzena Jaskot |Data: 07.05.2013
 
 
Kategorie: ADHD
Działy: Doniesienia naukowe Aktualności
Tagi: adhd
W badaniu wzięło udział 79 osób dorosłych z rozpoznaniem ADHD, pogrupowanych według stosowania przez nich produktów zawierających nikotynę. Badanie było randomizowane z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo.
AZD1446 jest selektywnym α4β2 * agonistą receptora nikotynowego acetylocholiny z potencjalnym wpływem na objawy ADHD. Celem badania Jucaite i wsp opublikowanego w majowym numerze Psychopharmacology była ocena skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki AZD1446 u dorosłych z ADHD leczonych w okresie 2 tygodni. Badanie było randomizowane z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. W badaniu wzięło udział 79 osób dorosłych z rozpoznaniem ADHD, pogrupowanych według stosowania przez nich produktów zawierających nikotynę. Grupa osób nie stosujących nikotyny (ang. nicotine non-users) otrzymała placebo i dwa z trzech schematów leczenia AZD1446 (80 mg tid, 80 mg qd, 10 mg tid). Grupa osób stosujących nikotynę (ang. nicotine users ) otrzymała placebo i AZD1446 (80 mg tid i 80 mg qd). Skuteczność leczenia oceniano za pomocą skali: Conners' Adult ADHD Rating Scale oraz testu komputerowego CogState (obejmującego m.in. ocenę pamięci werbalnej, pamięci epizodycznej, operacyjnej, koncentracji, funkcji wykonawczych). AZD1446 był dobrze tolerowany, ale nie obserwowano istotnej statystycznie poprawy w zakresie redukcji objawów ADHD po 2 tygodniach leczenia w porównaniu z placebo, niezależnie od stosowanej dawki, harmonogramu lub jednoczesnego stosowania produktów nikotyny. Zaobserwowano jedynie istotną statystycznie poprawę w zakresie funkcji wykonawczych w grupie osób non-nicotine po stosowanym leczeniu AZD1446 w dawce 80 mg qd.
Autorzy w podsumowaniu podkreślili, że choć AZD1446 w prezentowanym badaniu nie wykazał skuteczności w terapii ADHD, to ze względu na jego potencjalny prokognitywny efekt warto by ocenić jego działanie w innych zaburzenia neuropsychiatrycznych.
Bibliografia dla zainteresowanych:
1. A randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 study of α4β2 agonist ABT-894 in adults with ADHD. Neuropsychopharmacology. 2013
2. Randomized clinical study of a histamine H3 receptor antagonist for the treatment of adults with attention-deficit hyperactivity disorder. CNS Drugs. 2012
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe