Specjalizacje, Kategorie, Działy

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – przegląd wydarzeń

Udostępnij:
Zakończył się XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Za nami cztery dni intensywnych spotkań, debat i dyskusji podsumowujących najnowsze doniesienia w światowej neurologii, wdrażanie innowacyjnych terapii w Polsce i wpływ COVID-19 na schorzenia neurologiczne.
Ważne były również zmiany organizacyjne – rozpoczęcie nowej kadencji prezesa prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka oraz wybór prezesa elekta PTN. Ponadto poznaliśmy miejsce kolejnego zjazdu w 2022 roku, który mamy nadzieję, odbędzie się już w formule stacjonarnej.

Pierwszemu dniu towarzyszyły emocje za sprawą obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów i wyborów do Zarządu Głównego PTN, w wyniku których poznaliśmy nowego prezesa elekta – dr hab. n. med. Alinę Kułakowską. Uroczystą sesję otwierającą zjazd rozpoczął ustępujący prezes, prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, prezentując sprawozdanie z działalności towarzystwa w minionej kadencji. W dalszej części uroczystości nadano tytuły Członka Honorowego PTN prof. Hansowi Peterowi Hartungowi, prof. Bernhardowi Landwehrmeyerowi, prof. Danucie Ryglewicz oraz prof. Krystynie Barbarze Pierzchale. Tytuł Honorowego Prezesa PTN otrzymała prof. Anna Członkowska, a Dyplom Jubileuszowy prof. Teofan Domżał.

Następnie wręczono nagrody Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Nagrodę im. W. Jakimowicza otrzymał dr Wojciech Guenter, natomiast Nagrodą Naukową im. J. Babińskiego uhonorowano dr. Adama Wiśniewskiego, dr. Łukasza Smolińskiego, dr Martę Waliszewską-Prosół, dr Alicję Kalinowską-Łyszczarz i dr. Jarosława Dulskiego. Nagrodę Prezesów PTN otrzymała dr Natalia Szejko. Wręczono również podziękowania przedstawicielom organizacji pacjenckich: Tomaszowi Połciowi i Dominice Czarnotrze reprezentującym Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oraz Malinie Wieczorek z Fundacji SM "Walcz o siebie" i Wojciechowi Machajkowi z Fundacji Chorób Mózgu.

W sesji wykładów inauguracyjnych mieliśmy okazję wysłuchać słów powitania od prezydenta Europejskiej Akademii Neurologii prof. Claudio Bassettiego oraz zapoznać się z misją EAN sformułowaną i skierowaną do europejskich neurologów podczas wystąpienia prof. Dafina Muresanu. Oficjalną część inauguracji zakończyły wykłady: „Faza przedkliniczna SM” (prof. Gavin Giovannoni) i "Badania biomarkerów w ataksjach rdzeniowo-móżdżkowych typu 3 (SCA3) i typu 7 (SCA7)" (prof. Zbigniew Wszołek).

W trakcie kolejnych sesji omawiano następujące zagadnienia: wczesna i skuteczna terapia jako kluczowy element zahamowania progresji SM, natalizumab – optymalizacja opieki nad pacjentem z wysoką aktywnością choroby oraz podsumowanie danych RWE, nusinersen – obserwacje i wnioski z praktyki klinicznej.

Wysłuchaliśmy także wykładów ekspertów w sesjach poglądowych poświęconych padaczce, zaburzeniom snu, neuroonkologii, chorobom naczyniowym, chorobom pozapriamidowym, chorobom nerwowo-mięśniowym, stwardnieniu rozsianemu, zespołom bólowym w neurologii czy neurorechabilitacji.

Ważnym wydarzeniem zjazdu była plenarna Sesja Prezydencka, którą poprowadzili prof. Rejdak („Zastosowanie najnowszych technologii w neurologii”) i prof. Jarosław Sławek („Najważniejsze postępy w leczeniu chorób mózgu w latach 2017–2020”). Sesję uświetnili swoimi wykładami goście zagraniczni: prof. Hans Peter Hartung – „Progress in multiple sclerosis” oraz prof. Georg Bernhard Landwehrmeyer – „Gene therapy in Huntington's Disease and other movement disorders”.

Szczególnym wydarzeniem była sesja plenarna „Jak reformować polską neurologię”, prowadzona zarówno przez nowego, jak i ustępującego prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Podczas debaty dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, przedstawiła "białą księgę polskiej neurologii", a kolejnym przyczynkiem do debaty ekspertów był głos prof. Sławka na temat chorób układu nerwowego jako wyzwania cywilizacyjnego oraz prezentacja prof. Rejdaka dotycząca najważniejszych bieżących wyzwań dla neurologii.

W debacie na temat możliwości rozwiązań systemowych dla neurologii oprócz inicjatorów dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. n. med Anna Latos-Bieleńska z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej w Poznaniu, dr Grażyna Lesyng-Pawłowska reprezentującą Naczelną Izbę Lekarską oraz prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, konsultant krajowa w dziedzinie neurologii.

Na wcześniejszej konferencji prasowej usłyszeliśmy ważną deklarację resortu zdrowia o utworzeniu Krajowej Sieci Neurologicznej, czyli wyspecjalizowanych poradni diagnostycznych.

Ostatni dzień zjazdu rozpoczęła m.in. niezwykle interesująca sesja z udziałem gości zagranicznych zatytułowana „Nowe horyzonty w stwardnieniu rozsianym” (New Horizons in Multiple Sclerosis), której przewodniczyli prof. Krzysztof Selmaj (New Horizons in MS Treatment) i prof. Konrad Rejdak. Podczas wykładów swoje stanowiska prezentowali prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko (Big Data and Artificial Intelligence in MS), prof. Frederik Barkhof (MRI Still at the Front Line in MS) oraz prof. Per Soerensen (European Project on MS Care Unit).

Ponadto mieliśmy okazję śledzić sesję wideo dotyczącą zaburzeń ruchowych, którą poprowadził prof. Jarosław Sławek. Podczas sesji zostały zaprezentowane m.in. przypadek pacjenta z zawrotami głowy w przebiegu PAF, przypadek 37-kobiety z polineuropatią i dyskinezami, dwa przypadki zespołu ataksji (mioklonia jako powikłanie infekcji SARS-CoV-2), dystonię uogólnioną jako kolejną manifestację rodzinnej choroby neurodegeneracyjnej, przypadek odwracalnego jąkania oraz przełomowe terapie w SMA.

Gospodarzami kolejnych trzech sesji poglądowych tego dnia byli młodzi neurolodzy, konsultant krajowy w dziedzinie neurologii prof. dr n. med. Agnieszka Słowik oraz Towarzystwo Neurologii Dziecięcej. Osobna sesja poglądowa poświęcona została chorobom otępiennym.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tego dnia dwie sesje plenarne. „International Danube Symposium - Progress in Neurology”, której przewodniczyli prof. Konrad Rejdak oraz prof. Laszlo Vescei, przewodniczący Rady Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Segedyńskim. W trakcie sesji wykłady zaprezentowali: prof. Amos Korczyn („Update on Dementia Treatment”), prof. Natan Bornstein („Recent Progress in Stroke Management”), prof. Laszlo Vescei („Biomarkers for MS - Recent Developments”), prof. Tim von Oertzen („Recent Progress in Epilepsy Management”) oraz prof. Ewa Papuć („Dementia with Lewy Bodies and Parkinson's Disease Dementia - Two Independent Disorders or One Clinical Entity within Clinical Spectrum of Synucleinopathies”). Kolejna sesja plenarna tego dnia dotyczyła obrazowania i monitorowania chorób układu nerwowego.

W maratonie nowości neurologicznych odnotujmy niektóre sesje sponsorowane, m.in. Celgene Bristol Myers Squibb. Podczas tej sesji podsumowano mechanizm działania, skuteczność oraz profil bezpieczeństwa i monitorowanie pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w terapii ozanimodem. Inne firmy wspierające edukacyjnie zjazd to m.in. KRKA, Neuraxpharm oraz Biogen, której sesję rozpoczął prof. Rejdak prezentacją dotyczącą przełomowych osiągnięć w terapiach chorób neurologicznych – od odkryć naukowych po praktykę kliniczną. Kolejna sesja należała do firmy Roche - podczas niej m.in. poruszono kwestię, jak w praktyce klinicznej możemy zahamować SM – najnowsze wyniki badań klinicznych okrelizumabu i jak poprawić efekty leczenia u wszystkich pacjentów z SMA. W kolejnej sesji (Sanofi Genzyme) „Porozmawiajmy o SM” poruszano tematykę leczenia pacjentek w perspektywie ciąży, atrofii mózgu jako markera skuteczności leczenia, a także leczenia eskalacyjnego w kontekście terapii rekonstytucyjnych. Podczas sesji pod patronatem AbbVie Allergan eksperci przedstawili swoje stanowiska w odpowiedzi na pytanie, jak przyspieszyć dostęp chorych do nowoczesnych terapii w chorobie Parkinsona i spastyczności. W tej części zjazdu uczestnicy mogli wziąć również udział w wykładzie (firma Berlin-Chemie Menarini) poświęconym skutecznej farmakoterapii w stanach zwyrodnieniowych oraz ostrym bólu kręgosłupa oraz w wykładzie pod patronatem firmy Aflofarm poświęconym nadmiernej senności – nowa opcja terapeutyczna. Wśród sesji sponsorowanych ostatniego dnia zjazdu warto wymienić sesję firmy Merck poświęconą m.in. interferonowi beta-1a w praktyce klinicznej, sesję firmy Boehringer Ingelheim dotyczącą profilaktyki i leczenia udaru mózgu, sesję firmy Ipsen. której tematem była aktualna sytuacja terapii spastyczności poudarowej, sesję firmy Angels, podczas której dyskutowano nad zmianami w rekomendacjach ESO w zakresie terapii ostrych udarów niedokrwiennych mózgu oraz kwalifikacją pacjentów do leczenia metodą trombektomii mechanicznej w lokalnym oddziale udarowym i leczeniu pomostowym rtPA oraz transporcie pacjenta. Sesjom towarzyszyły dwa wykłady sponsorowane firmy Novartis („Terapia genowa w leczeniu SMA”) oraz wykład firmy Wӧrwag Pharma („Powikłania neurologiczne po COVID-19. Dostępne opcje terapeutyczne”).

Organizatorzy z satysfakcją odnotowali zainteresowanie poruszaną problematyką i aktywny udział uczestników zjazdu podczas licznych dyskusji na zakończenie poszczególnych sesji. Wiele pytań zadawanych online z pewnością będzie przyczynkiem do kolejnych spotkań edukacyjnych.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.