Specjalizacje, Kategorie, Działy
Archiwum

Zmiany w Krajowej Radzie ds. Neurologii

Udostępnij:

Zarządzeniem Ministra Zdrowia z 6 maja we wtorek nastąpiły zmiany w składzie Krajowej Radzie ds. Neurologii. Uzupełnił ją na stanowisku zastępcy przewodniczącego rady wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny oraz prof. dr hab. Konrad Rejdak.

Skład Krajowej Rady ds. Naurologii obecnie stanowią:

 • przewodniczący rady – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • zastępca przewodniczącego rady – Wojciech Konieczny, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

członkowie:

 • dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
 • prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • dr hab. n. med. Aneta Lasek-Bal, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,
 • dr hab. n. med. Maciej Niewada, adiunkt, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,
 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Neurologii, Katedra Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 • dr hab. n. med. Iwona Szarzyńska-Długosz, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, kierownik Klinicznego Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie,
 • Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z 6 maja 2024 r zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Neurologii:


Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.