Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Aktualizacja wytycznych NCCN dla raka piersi
Źródło: Katarzyna Stencel/NCCN Annual Conference, 21-23 marca, Orlando
Autor: Marta Koblańska |Data: 09.04.2019
 
 
Uaktualnione wytyczne NCCN (National Comprehensive Cancer Network ) dotyczące leczenia chorych na raka piersi uwzględniają nowe opcje terapeutyczne, w tym niedawno zarejestrowaną dla niektórych chorych na miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi immunoterapię. Wytyczne przedstawiono podczas NCCN Annual Conference, która odbyła się w dniach 21-23 marca w Orlando.
Dla chorych w wieku przedmenopauzalnym rekomendowana jest uzupełniająca hormonoterapia tamoksyfenem lub inhibitorem aromatazy przez 5 lat. Dostępne dane sugerują, że u chorych na hormonododatniego raka piersi w wieku przedmenopauzalnym leczenie uzupełniające eksemestanem z blokadą jajników znacząco redukuje ryzyko wznowy choroby w porównaniu do leczenia tamoksyfenem w skojarzeniu z blokadą jajników (5-letni czas wolny od nawrotu choroby wynosi odpowiednio 91% versus 87%).

Uaktualnione wytyczne NCCN dla inwazyjnego raka piersi uwzględniają leczenie inhibitorami poli-ADP-rybozy (PARP) (olaparibem lub talazoparibem) w skojarzeniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (karboplatyna lub cisplatyna) u chorych na HER2-ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnej BRCA1/2. Nowe wytyczne obejmują również nowy schemat leczenia obejmujący immunoterapię u chorych na zaawansowanego PD-L1-pozytywnego potrójnie ujemnego raka piersi (ang. triple negative breast cancer).

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała w trybie przyspieszonym atezolizumab w skojarzeniu z nab-paklitakselem u chorych na nieoperacyjnego, PD-L1–dodatniego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi (na podstawie wyników badania klinicznego 3. fazy IMpassion130, w którym wykazano, że u chorych na PD-L1-pozytywnego raka piersi mediana czasu wolnego od progresji choroby wynosi 7,5 miesiąca w ramieniu z atezolizumabem i nab-paklitakselem oraz 5 miesięcy w ramieniu z nab-paklitakselem [HR], 0.62; 95% CI, 0,49–0,78; P < 0,001).
U chorych na HER2-dodatniego raka piersi preferowanycm schematem leczenia jest nadal skojarzenie docetakselu z trastuzumabem i pertuzumabem.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe