Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Dane z pięcioletniej obserwacji w ramach badania COMBI-AD zostały zaprezentowane w ramach ASCO20

Źródło: ASCO, mat.prasowe
Autor: Maciej Chyziak |Data: 03.06.2020
 
 
W trakcie wirtualnego kongresu ASCO2020 pokazano zaktualizowane wyniki badania klinicznego COMBI-AD, które wykazało, że leczenie za pomocą preparatów dabrafenib i trametynib po chirurgicznym usunięciu czerniaka zapewnia korzyści w postaci długoterminowego i trwałego przeżycia bez wznowy (RFS) u pacjentów z czerniakiem w III stopniu zaawansowania z mutacją BRAF
Badacze poinformowali, że 52% (95% CI, 48%-58%) pacjentów otrzymujących adjuwantową terapię dabrafenibem i trametynibem żyło i nie pojawiła się u nich wznowa po upływie pięciu lat.

Wśród pacjentów z grupy otrzymującej placebo w ramach badania 36% (95% CI, 32%-41%) żyło i nie doświadczyło wznowy w czasie przeprowadzania tej analizy danych, co odpowiada typowemu wskaźnikowi przeżycia bez wznowy w przypadku czerniaka obserwowanego u pacjentów z III stopniem zaawansowania choroby po resekcji bez wdrożonego leczenia.
Spójne korzyści z zakresu RFS zaobserwowano we wszystkich podgrupach chorych w III stopniu zaawansowania wg AJCC 7

Mediana RFS, lub inaczej oczekiwany czas, przez który 50% pacjentów będzie nadal żyło i nie będzie miało wznowy choroby, nie została jeszcze osiągnięta przy 5-letnim okresie zbierania danych dotyczących pacjentów leczonych dabrafenibem i trametynibem, co sugeruje długoterminową korzyść z terapii celowanej stosowanej w schemacie uzupełniającym (adjuwantowym) (NR ; 95% PU, 47,9 m.-NR).

Mediana RFS wynosiła 16,6 miesiąca dla pacjentów przyjmujących placebo (95%CI, 12,7-22,1 m.)
Leczenie dabrafenibem i trametynibem zmniejszyło ryzyko wznowy choroby lub zgonu o 49% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka [HR] 0,51; 95% PU 0,42, 0,61)

Jako wydawca serwisu eOnkologia, chcąc przybliżyć to co zostało opublikowane w czasie ASCO Virtual Meeting zapraszamy na omówienie wybranych badań, podczas webinarium TOP ASCO NEWS które odbędzie się 10.06 o godz. 20:00 połączymy się ze specjalistami i omówimy najnowsze, najbardziej spektakularne doniesienia z amerykańskiego kongresu.
Zarejestruj się już dziś, a my przypomnimy Ci o webinarium TOP ASCO NEWS >>>
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe