Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

FDA zarejestrowała dostarlimab-gxly do leczenia raka endometrium

Udostępnij:
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała dostarlimab-gxly do stosowania w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem, a następnie w monoterapii, w leczeniu pacjentek z pierwotnym zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (dMMR).
Skuteczność terapii oceniano w randomizowanym wieloośrodkowym badaniu klinicznym z kontrolą placebo RUBY (NCT03981796) prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby we wcześniej określonej podgrupie 122 pacjentek z pierwotnym zaawansowanym lub nawrotowym rakiem endometrium z dMMR/MSI-H. Status MMR/MSI określano lokalnie metodą IHC, PCR lub NGS, a przypadku braku możliwości oznaczenia w lokalnym laboratorium oznaczano centralnie metodą IHC, przy użyciu panelu Ventana MMR RxDx.


Pacjentki przydzielono losowo (1:1) do grupy otrzymującej dostarlimab-gxly z karboplatyną i paklitakselem, a następnie dostarlimab-gxly w monoterapii lub placebo z karboplatyną i paklitakselem, a następnie placebo. Czynniki stratyfikacyjne randomizacji obejmowały status MMR/MSI, wcześniejsze stosowanie zewnętrznej radioterapii miednicy i stadium zaawansowania nowotworu (nawrotowy, pierwotny w stadium III lub pierwotny w stadium IV).

Pierwszorzędowym punktem końcowym dotyczącym skuteczności było przeżycie wolne od progresji choroby (PFS) oceniany przez badacza przy użyciu kryteriów RECIST v. 1.1. Odnotowano statystycznie istotną poprawę PFS w populacji dMMR/MSI-H: mediana PFS wyniosła 30,3 miesiąca w porównaniu z 7,7 miesiąca (współczynnik ryzyka 0,29, 95% przedział ufności 0,17; 0,50; p < 0,0001), odpowiednio w grupie otrzymującej dostarlimab-gxly i placebo.

Podczas stosowania dostarlimab-gxly wystąpiły działania niepożądane o podłożu immunologicznym, obejmujące niezakaźne zapalenie płuc, zapalenie jelita grubego, zapalenie wątroby, endokrynopatie, takie jak niedoczynność tarczycy, zapalenie nerek z zaburzeniami czynności nerek oraz działania niepożądane dotyczące skóry. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (≥ 20%) odnotowanymi podczas stosowania dostarlimab-gxly w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem były wysypka, biegunka, niedoczynność tarczycy i nadciśnienie.

Zalecana dawka dostarlimab-gxly wynosi 500 mg co 3 tygodnie, 6 podań z karboplatyną i paklitakselem, a następnie monoterapia w dawce 1000 mg co 6 tygodni do progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności lub do 3 lat. Dostarlimab-gxly należy podawać przed chemioterapią, jeśli jest podawany tego samego dnia.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.