ONKOLOGIA
Mięsaki tkanek miękkich, kości i GIST
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Geptanolimab u pacjentów z mięsakiem pęcherzykowym: wyniki badania klinicznego II fazy

Udostępnij:
Mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich stanowi do 1% wszystkich przypadków mięsaków tkanek miękkich. Na łamach Clinical Cancer Research ukazały się wyniki chińskiego badania klinicznego w którym zastosowano geptanolimab (przeciwciało anty-PD1) u pacjentów z nieresekowalnym, nawracającym lub rozsianym mięsakiem pęcherzykowym.
Pacjenci otrzymywali geptanolimab dożylnie co dwa tygodnie do czasu progresji choroby lub przerwania leczenia. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek obiektywnych odpowiedzi ocenianych na podstawie kryteriów RECIST 1.1. W sumie leczenie otrzymało 37 pacjentów z czego 23 wcześniej otrzymało leczenie systemowe. Ogółem 14 (38%) pacjentów uzyskało obiektywną odpowiedź, a mediana czasu wolnego od progresji wyniosła 6,9 miesięcy, a ostatecznie kontrolę choroby uzyskano u 32 (87%) pacjentów. Dwóch pacjentów przerwało leczenie: jeden z powodu bloku przedsionkowo-komorowego drugiego stopnia Mobitz I, a drugi z powodu zapalenia przysadki.

Geptanolimab wykazuje obiecującą aktywność przeciwko mięsakowowi pęcherzykowemu tkanek miękkich.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.