Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jakie jest ryzyko raka płuca po przeszczepieniu?

Źródło: Medscape/RTR/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 04.01.2019
 
 
Biorcy przeszczepu płuc charakteryzują się pięciokrotnie wyższym ryzykiem zachorowania na raka płuca niż ma to miejsce w populacji ogólnej. Zaś pomimo wczesnej diagnozy przeżycie jest gorsze.
Pacjenci, którym przeszczepiono płuco, znajdują się w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca i to jest w szczególności ryzyko dla osób po przeszczepieniu jednego płuca – wskazują lekarze Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle. – To ryzyko wydaje się być kombinacją wielu czynników takich jak na przykład immunosupresja, infekcje, czy inne.

Choć pacjenci po przeszczepieniu znajdują się w grupie ryzyka zachorowania na raka płuca, czynniki tego ryzyka oraz wyniki w tej populacji nie zostały dostatecznie przebadane. Badacze więc przeanalizowali dane z 8993 osób po pierwszym przeszczepieniu pojedynczego płuca w 17 stanach USA w latach 1987 – 2012. Zanotowano 183 przypadki raka. Mediana czasu od przeszczepienia do wystąpienia nowotworu 3,9 lat i była podobna u tych, u których pojawił się rak we własnym płucu jak i w przeszczepionym. W sumie biorcy charakteryzowali się wystandaryzowanym współczynnikiem zapadalności na poziomie 4,8 wobec populacji ogólnej, podczas gdy ryzyko wzrastało 13-krotnie w odniesieniu do własnego lub pojedynczego przeszczepionego płuca. Czynniki ryzyka wystąpienia raka we własnym płucu obejmowały wiek, palenie papierosów, czas od transplantacji oraz idiopatyczne włóknienie płuc.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe