Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kabozantynib wydłuża czas wolny od progresji choroby u chorych na raka nerkowokomórkowego

Źródło: European Journal of Cancer/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 29.05.2018
 
 
Uaktualnione wyniki badania klinicznego 2. fazy CABOSUN wskazują, że kabozantynib istotnie statystycznie wydłuża czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) w porównaniu do sunitynibu w 1. linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego pośredniego lub wysokiego ryzyka. Dotychczas dostępne wyniki badania klinicznego CABOSUN wskazywały na wydłużenie PFS w ocenie badaczy, a mediana ta wynosiła u chorych leczonych kabozantynibem 8,2 miesiąca w porównaniu do 5,6 miesiąca u chorych leczonych sunitynibem (p=0,012). Niezależna ocena centralna potwierdza wyniki analizy badaczy.
Do badania włączono 157 chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego pośredniego lub wysokiego ryzyka, którzy nie byli dotychczas leczeni. Chorych przydzielono losowo do ramienia otrzymującego kabozantynib w dawce 60 mg na dobę oraz do ramienia otrzymującego sunitynib w dawce 50 mg na dobę przez 4 tygodnie z następową przerwą w podawaniu leku trwającą 2 tygodnie. Ocena przez niezależną komisję wykazała istotne statystycznie wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych leczonych kabozantynibem. Wynosiła ona 8,6 miesiąca w porównaniu do 5,3 miesiąca u chorych otrzymujących sunitynib (HR 0,48; 95% CI 0,31-0,74; p=0,0008). Obserwowane wydłużenie mediany PFS może wynikać częściowo nie tylko z hamowania receptora naczyniowo-śródbłonkowego czynnika wzrostu (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF), ale także kinaz tyrozynowych MET i AXL. Badacze wykazali również większą korzyść z leczenia kabozantynibem u chorych z ekspresją białka MET (HR < 1). W grupie chorych leczonych kabozantynibem wykazano również podwojenie odsetka obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ang. overall response rate, ORR), który wyniósł 20% (vs 9% w ramieniu z sunitynibem).

Uaktualnione wyniki dotyczące czasu przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) obejmowały dodatkowe 9,5 miesiąca obserwacji. Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą blisko 3 lata, mediana OS wynosiła 26,6 miesiąca w ramieniu z kabozantynibem i 21,2 miesiące w ramieniu z sunitynibem (HR 0,80, 95% CI 0,53-1,21).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe