ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Karboplatyna i etopozyd w leczeniu drugorzutowym raka drobnokomórkowego płuc

Źródło: The Lancet Oncology/Mikołaj Kamiński
Redaktor: Anna Soboń |Data: 12.10.2020
 
 
Rak drobnokomórkowy płuc wykazuje wrażliwość na chemioterapię, jednak znaczna część pacjentów doświadcza nawrotu choroby. W Europie jedynie topotekan jest zaaprobowany jako leczenie drugorzutowe w przypadku raka drobnokomórkowego. Na łamach Lancet Oncology ukazała się praca francuskich badaczy oceniająca zastosowanie karboplatyny oraz etopozydu jako leczenie drugiej linii w przypadku nawrotu raka drobnokomórkowego.
Badanie miało charakter open-label. Pacjenci z rakiem drobnokomórkowym w stadium zaawansowania IV lub miejscowego nawrotu raka, którzy odpowiedzi na leczenie pierwszorzutowe lecz u których doszło do nawrotu lub progresji w ciągu ostatnich 90 dni, zostali włączeni do badania. Uczestników zrandomizowano do karboplatyny z etopozydem lub do topotekanu. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji.

Badacze przeanalizowali przebieg leczenia u 162 pacjentów w (po 81 w grupie kontrolnej i grupie
interwencyjnej). Mediana czasu obserwacji wynosiła 22,7 miesięcy. Zastosowanie kombinacji karboplatyny w etopozydem przedłużyło czas przeżycia wolny od progresji w porównaniu z leczeniem topotekanem (4,7 miesięcy vs. 2,7 miesięcy; HR=0,57; 90% CI: 0,41-0,73). W grupie leczonej karboplatyną i etopozydem, pacjenci części doświadczali neutropenii (22% vs. 14%), trombocytopenii (36% vs. 31%) oraz gorączki neutropenicznej (11% vs. 6%).

Wyniki sugerują że połączenie karboplatyny i etopozydu może być skuteczną chemioterapią drugorzutową u pacjentów z nawrotem raka drobnokomórkowego płuc.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe