Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Karboplatyna w leczeniu starszych pacjentek z rakiem jajnika: wyniki badania GINECO/GCIG

Źródło: strona wydawcy: doi:10.1001/jamaoncol.2021.0696
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 06.07.2021
 
 
Czy u geriatrycznych pacjentek można zrezygnować z zastosowania paklitakselu w chemioterapii zaawansowanego raka jajnika? Wyniki badania wskazują, że zastosowanie samej karboplatyny w monoterapii związane jest ze znacznie gorszym rokowaniem.
W praktyce klinicznej w leczeniu starszych pacjentek z rakiem jajnika czasami zaleca się zastosowanie samej karboplatyny zamiast połączenia karboplatyny i paklitakselu. W badaniu klinicznym o akronimie GINECO/GCIG oceniono, czy u geriatrycznych pacjentek można zrezygnować z zastosowania paklitakselu w chemioterapii zaawansowanego raka jajnika.

Badanie miało charakter trójramiennego randomizowanego badania klinicznego typu open-label. Włączono do niego pacjentki w wieku co najmniej 70 lat z zaawansowanym rakiem jajnika. Pierwsze ramię badania stanowiły pacjentki, które otrzymały karboplatynę z paklitakselem, drugą grupę leczono samą karboplatyną, a trzecią grupę – karboplatyną oraz paklitakselem w małej dawce. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentek, które ukończyły wszystkie 6 cykli chemioterapii bez postępu choroby, śmierci lub toksyczności leczenia, uniemożliwiające dalsze stosowanie chemioterapii.

W sumie zrandomizowano 120 kobiet. Mediana wieku wyniosła 80 lat. Badanie ukończono przedwcześnie, gdyż zwrócono uwagę, że zastosowanie karboplatyny w monoterapii związane było z pogorszeniem czasu przeżycia. Sześć cykli radioterapii ukończyło 65% kobiet leczonych standardową chemioterapią złożoną z karboplatyny i paklitakselu, 48% leczonych samą karboplatyną i 60% leczonych karboplatyną i paklitakselem w małej dawce.

Badanie GINECO/GCIG wskazuje, że u starszych pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika zastosowanie samej karboplatyny w monoterapii związane jest ze znacznie gorszym rokowaniem w porównaniu z połączeniem karboplatyny z paklitakselem.


Autor: lek. med. Mikołaj Kamiński
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe