Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Kobiety wyleczone z raka piersi mogą bezpiecznie zachodzić w ciążę

Źródło: ASCO 2017/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 26.06.2017
 
 
Zgodnie z wynikami nowego badania, przedstawionymi na tegorocznej konferencji American Society of Clinical Oncology (ASCO) (LBA10066), kobiety wyleczone z raka piersi, w tym raka z obecnością receptorów estrogenowych (estrogen receptor, ER) mogą bezpiecznie zachodzić w ciążę. Kobiety, które zachodzą w ciążę po wczesnym rozpoznaniu raka piersi nie wykazują zwiększonego ryzyka nawrotu choroby i zgonu w porównaniu z chorymi, które nie zaszły w ciążę.
Okazuje się, że około połowa młodych kobiet z nowo rozpoznanym rakiem piersi chce mieć dzieci natomiast jak dotąd tylko około 10% z nich zachodziło w ciążę.

Badacze przedstawili analizę długookresowej obserwacji 1207 chorych, uczestniczących w wieloośrodkowym badaniu retrospektywnym, obejmującym kobiety, u których przed 2008 rokiem rozpoznano raka piersi bez przerzutów i które w tym okresie nie przekroczyły 50. roku życia. U większości chorych (57%) rozpoznano raka piersi ER-dodatniego, a ponad 40% wykazywało obecność czynników gorszego rokowania, takich jak duży rozmiar guza oraz zajęcie węzłów chłonnych pachowych.
Spośród obserwowanej grupy 1207 chorych 333 kobiety zaszły w ciążę, a mediana czasu od rozpoznania do zajścia w ciążę wyniosła 2,4 roku.

Po okresie obserwacji z medianą 10 lat od rozpoznania nowotworu nie wykazano różnicy w zakresie przeżycia wolnego od choroby (disease-free survival, DFS) pomiędzy chorymi, które zaszły w ciążę i które nie były w ciąży, niezależnie od obecności ER.

Nie wykazano też różnic w zakresie przeżycia całkowitego pomiędzy obydwoma grupami, uwzględniając jedynie chore na ER-dodatniego raka piersi, natomiast kobiety wyleczone z ER-ujemnego raka piersi, które zaszły w ciążę, wykazywały zmniejszenie ryzyka zgonu o 42% w porównaniu z kobietami, które nie zaszły w ciążę.

W opinii badaczy ciąża może chronić chore na ER-ujemnego raka piersi, poprzez mechanizmy immunologiczne lub hormonalne.

Przerwanie ciąży nie miało wpływu na wyniki, niezależnie od obecności ER. Na podstawie obserwacji 25 kobiet, które karmiły piersią swoje dzieci, wykazano że karmienie piersią jest możliwe, nawet po leczeniu chirurgicznym.

Zaplanowano duże badanie kliniczne, mające na celu analizę wpływu przerwania adjuwantowego leczenia hormonalnego na możliwość zajścia w ciążę u kobiet z ER-dodatnim rakiem piersi. Badanie te przyniesie też wiele informacji na temat technologii rozrodu i karmienia piersią.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.