ONKOLOGIA
Terapia wspomagająca
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Ból przebijający

Leczenie bólu nowotworowego z perspektywy pacjenta

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Małgorzata Prętka
|
Źródło:
Ból jest głównym źródłem stresu związanego z nowotworem i znacząco wpływa na jakość życia pacjentów oraz ich leczenie, jednak często bywa niewystarczająco zdiagnozowany i z tego powodu nieefektywnie leczony.
W szczególności bardzo istotnie wpływa na jakość życia pacjentów ból przebijający (BTcP). Wcześniejsze badanie w Hiszpanii wykazało, że 91,3 proc. pacjentów z rakiem i bólem podstawowym cierpiało na BTcP, chociaż prawie połowa z tych przypadków nie była zdiagnozowana przez lekarzy. W omawianym badaniu oceniono leczenie bólu podstawowego, bólu przebijającego, opiekę nad pacjentami onkologicznymi z perspektywy hiszpańskiego pacjenta. Badanie objęło 275 osób z nowotworami, którzy doświadczali bólu przebijającego.

Wnioski: Aby zapewnić odpowiednie i spersonalizowane leczenie bólu, należy go odpowiednio ocenić i zrozumieć. Przebijający ból nowotworowy (BTcP), jest „przejściowym zaostrzeniem bólu, gdy podstawowy ból jest stosunkowo stabilny i dobrze kontrolowany”. Zaostrzenia pojawiać się mogą samoistnie lub są związane z przewidywalnymi lub nie przewidywalnymi czynnikami. Patofizjologia BTP jest niejednorodna, ale dwa główne podtypy to ból incydentalny (przewidywalny, mimowolny lub związany z interwencją) i ból spontaniczny (który jest nieprzewidywalny).

Garcia-Foncillas J. et al. Journal of Patient Experience 2020, Vol. 7(6) 1417-1424
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.