Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Margetuksimab vs. trastuzumab u wcześniej leczonych pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HER2

Redaktor: Monika Stelmach |Data: 05.02.2021
 
 
W badaniu klinicznym III fazy porównano zastosowanie margetuksimabu z trastuzumabem u osób z zaawansowanym rakiem piersi wykazującym ekspresję ERBB2. Dotychczasowa analiza danych wskazuje na korzyści, jakie mogą odnieść pacjentki po włączeniu margetuksimabu.
Margetuksimab to chimeryczne przeciwciało skierowane, podobnie jak trastuzumab, przeciwko receptorowi dla ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2 (ERBB2, dawniej zwanego HER2), które posiada zmodyfikowany region stały przeciwciała tak, aby zwiększyć odpowiedź immunologiczną po związaniu z receptorem. W badaniu klinicznym III fazy o akronimie SOPHIA porównano zastosowanie margetuksimabu z trastuzumabem u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi.

Do badania zakwalifikowano osoby (poza kobietami zrandomizowano trzech mężczyzn jednak stanowili w sumie mniej niż 1 proc. uczestników badania) z ERBB2-dodatnim rakiem piersi, u których doszło do progresji po co najmniej dwóch terapii anty-ERBB2 oraz zastosowano od jednej do trzech linii chemioterapii na chorobę rozsianą. Pierwszorzędowym punktem końcowym było porównanie czasu przeżycia wolnego od progresji w grupie zrandomizowanej do margetuksimabu oraz chemioterapii vs. grupy zrandomizowanej do trastuzumabu i chemioterapii.

Do badania zakwalifikowano w sumie 536 osób. Wszyscy poza jednym pacjentem otrzymali wcześniej pertuzumab. Grupa leczona margetuksimabem miała dłuższy czas przeżycia wolny od progresji w porównaniu z grupą leczoną trastuzumabem (mediana: 5,8 vs. 4,9 miesięcy; HR=0,76; 95% CI: 0,59-0,98). Mediana czasu całkowitego przeżycia wynosiła 21,6 miesięcy w grupie leczonej margetuksimabem i 19,8 miesięcy grupie leczonej trastuzumabem (HR=0,89; 95% CI: 0,69-1,13). W przypadku margetuksimabu częściej dochodziło do zdarzeń związanych z wlewem przeciwciała (13,3% vs. 3,4%).

Dotychczasowa analiza danych z badania SOPHIA wskazuje korzyści, jakie mogą odnieść pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi wykazującym ekspresję ERBB2 po włączeniu margetuksimabu. Nadal w ramach badania klinicznego prowadzona jest obserwacja i ostateczna analiza zostanie przeprowadzona prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny).

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe