Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Mieczysław Michalak/Agencja Gazeta

NFZ: Chemioterapia domowa dostępna dla wszystkich pacjentów z rakiem jelita grubego

Źródło: Fundacja EuropaColon
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 05.03.2021
 
 
– Rozszerzenie możliwości korzystania z chemioterapii domowej to właściwy kierunek rozwoju opieki onkologicznej. Podstawowym warunkiem jest jednak zapewnienie pacjentowi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – mówi dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
Od 1 marca 2020 roku pacjenci, którzy nie byli jednocześnie w programach lekowych raka jelita grubego, mogli poddawać się terapii w domu. Natomiast chorzy, u których istniała konieczność podawania jednocześnie z chemioterapią, leków z programu lekowego, nie mieli takiej możliwości. W efekcie tylko połowa chorych otrzymała prawo do korzystania z chemioterapii domowej. O zmiany walczyła Fundacja EuropaColon oraz klinicyści. Narodowy Fundusz Zdrowia wsłuchał się w głos pacjentów i zniósł ograniczenia możliwości rozliczania podania chemioterapeutyku z wykorzystaniem infuzorów elastomerowych również w przypadku chorych objętych programem lekowym.

– Czy można bezpiecznie leczyć chorych z rakiem jelita grubego bez konieczności hospitalizacji? Oczywiście. Infuzory to jednorazowe urządzenia medyczne zastępujące dwudobową hospitalizację dla chorych z rakiem jelita grubego. Od marca 2020 roku infuzory były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla chorych poddawanych chemioterapii. Niestety dodatek 30-minutowego wlewu leku biologicznego do tej samej chemioterapii powodował, iż szpitale onkologiczne musiały kupować infuzory dla swoich chorych na własny koszt. Liczne placówki uznawały to za świadczenie „poza koszykowe” i tym samym nie było ono dostępne – podkreśla prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz, onkolog, radioterapeuta, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowego Instytutu Badawczego.

Jak wylicza prof. Lucjan Wyrwicz chemioterapia domowa będzie również realną oszczędnością dla systemu ochrony zdrowia. Co roku blisko 2 tys. chorych otrzymywało średnio 20 kursów chemioterapii rocznie przez dwie kolejne doby w warunkach szpitalnych (uwzględniono tzw. średnie obłożenie w ciągu roku łóżka szpitalnego w onkologii, które wynosi około 70 proc.). Wprowadzając chemioterapię z wykorzystaniem infuzorów elastomerowych uwalniamy średniorocznie 313 łóżek szpitalnych.

Zdaniem klinicystów istotne jest również to, że chemioterapia w warunkach domowych to nie tylko wygoda, ale też i większe bezpieczeństwo w kontekście pandemii COVID-19. Poza tym wielu pacjentom otrzymywanie chemioterapeutyku za pośrednictwem infuzora elastomerowego pozwala na utrzymanie aktywności zawodowej i normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

– Podstawowym warunkiem rozpowszechnienia tej formy chemioterapii, która z pewnością jest dla pacjenta bardziej komfortowa, jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie, aby w tym procesie nie uczestniczyli koordynatorzy opieki onkologicznej, tak aby pacjent w przypadku wystąpienia powikłań był w stałym kontakcie ze szpitalem. Szpitale natomiast powinny być otwarte na takie działania, ściśle monitorować ich przebieg i wypracować odpowiednie procedury postępowania, np. w przypadku gdyby pacjent wymagał szybkiej konsultacji lub przewiezienia do szpitala. Potrafimy to już robić, szczególnie w dużych centrach onkologii – zapewnia dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, onkolog, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe