Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowa opcja leczenia nowodiagnozowanego raka nerki z przerzutami (RCC) - wyniki badania III fazy CheckMate 9ER (696O_PR)

Źródło: ESMO
Autor: Maciej Chyziak |Data: 23.09.2020
 
 
Badanie III fazy CheckMate 9ER pokazane w czasie wirtualnego kongresu ESMO wykazało istotnie lepsze wyniki leczenia skojarzonego niwolumabem i kabozantynibem w porównaniu z sunitynibem u wcześniej nieleczonych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym (RCC).
Pierwszorzędowy punkt końcowy, czyli przeżycie wolne od progresji (PFS) i drugorzędowe punkty końcowe, takie jak przeżycie całkowite (OS) i odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) były znacznie lepsze w przypadku kombinacji.
Przy medianie obserwacji wynoszącej 18,1 miesiąca, PFS oceniany na podstawie zaślepionego niezależnego przeglądu centralnego pokazał medianę 16,6 miesiąca dla 323 uczestników, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej inhibitor PD-1 niwolumab w dawce 240 mg co 2 tygodnie wraz z wielocelową kinazą tyrozynową inhibitora (TKI) kabozantynibu w dawce dobowej 40 mg. Było to znacznie dłużej niż mediana 8,3 miesiąca osiągnięta przez ich 328 odpowiedników, którzy otrzymywali sunitynib w dawce 50 mg / dobę w schemacie 4 tygodnie włączenia i 2 tygodnie przerwy, i równało się znacznemu 49% zmniejszeniu ryzyka progresji lub zgonu z połączenie.

OS był również poprawiony w przypadku niwolumabu i kabozantynibu w porównaniu z sunitynibem; mediana nie została osiągnięta w obu grupach w czasie analizy, ale połączenie wiązało się ze znacznym 40% zmniejszeniem ryzyka zgonu. Ponadto ORR był istotnie wyższy wśród pacjentów leczonych terapią skojarzoną niż monoterapią sunitynibem i wynosił odpowiednio 55,7% i 27,1%, a mediana czasu trwania odpowiedzi była dłuższa i wyniosła 20,2 w porównaniu z 11,5 miesiąca.

„Wyniki te potwierdzają, że niwolumab plus kabozantynib jest potencjalną opcją pierwszej linii dla pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, przy zachowaniu znacznie lepszej jakości życia w czasie w porównaniu z sunitynibem” - powiedział Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, USA) omawiający te wyniki na wirtualnym kongresie ESMO 2020.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe