Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowe narzędzia immunoterapeutyczne do walki z rakiem

Źródło: Komisja Europejska/CORDIS
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 23.05.2022
 
 
Badania kliniczne wykazały, że zmodyfikowane genetycznie wirusy, które namnażają się wewnątrz komórek rakowych, mogą pomóc układowi odpornościowemu w rozpoznawaniu nowotworów. Może to przełożyć się na skuteczniejsze metody leczenia i ograniczenie liczby zgonów.
Leki immunoterapeutyczne, które wspomagają rozpoznawanie i niszczenie konkretnych komórek rakowych przez układ odpornościowy organizmu, zmieniły sposób leczenia tej choroby. Jednak u wielu pacjentów z guzem litym w zaawansowanym stadium skuteczne metody terapii nie są już dostępne.

– Immunoterapia przeciwnowotworowa jest skuteczna klinicznie, ale zastosowanie tej metody leczenia u większej liczby pacjentów pozostaje wyzwaniem – mówi Akseli Hemminki, założyciel i dyrektor generalny fińskiej firmy biotechnologicznej TILT Biotherapeutics.

Fińscy naukowcy pracują nad rozwiązaniem tego problemu już od wielu lat. Jednym z najważniejszych obszarów ich zainteresowania były prace nad tak zwanymi wirusami onkolitycznymi uzbrojonymi. Te zmodyfikowane genetycznie wirusy namnażają się wyłącznie wewnątrz komórek rakowych. Modyfikują w ten sposób mikrośrodowisko guza, przywracając zdolność układu odpornościowego do niszczenia nieprawidłowych komórek.

TILT-123 to jeden z obiecujących wirusów tego typu. W badaniach przedklinicznych udowodniono, że ten zmodyfikowany genetycznie wirus przyciąga limfocyty T do guzów i sam w sobie ma działanie przeciwnowotworowe.

– Chcieliśmy przejść z przedklinicznej fazy prac nad TILT-123 do badań klinicznych i uzyskać wstępny dowód słuszności koncepcji – wyjaśnia Aino Kalervo, koordynatorka projektu UNLEASHAD.

Do badań klinicznych fazy I zakwalifikowano około 20 pacjentów z zaawansowaną postacią raka z Danii, Finlandii i Francji.

– W pilotażowym badaniu fazy I użycie TILT-123 testowano u uczestników z czerniakiem przerzutowym i innymi guzami litymi. Wstępne dane pokazują, że terapia ta jest dobrze tolerowana, wywołuje efekt biologiczny w guzach i może potencjalnie zwiększyć skuteczność leczenia immunoterapeutycznego. Uważamy, że wyniki te potwierdzają celowość prowadzenia dalszych badań klinicznych i późniejszej komercjalizacji TILT-123 – dodaje Hemminki.

Ostatecznym celem jest zapewnienie lepszych opcji leczenia pacjentom onkologicznym, a w szczególności osobom z guzami litymi w zaawansowanym stadium.

Wstępne dane dotyczące użycia TILT-123 u pacjentów będą w dalszym ciągu gromadzone i analizowane. Prace kliniczne zostaną przeprowadzone w wielu krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.