Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe zalecenia dla chorych leczonych 5FU, kapecytabiną i tegafurem

Źródło: ESMO Katarzyna Stencel
Autor: Maciej Chyziak |Data: 07.04.2020
 
 
13 marca 2020 roku Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) wydała zalecenie dotyczące oznaczenia niedoboru dehydrogenazy dihydropirymidynowej u chorych leczonych fluorouracylem (injekcje lub infuzje) oraz kapecytabiną i tegafurem, które są przekształcane w organizmie do fluorouracylu. Oznaczenie to powinno być wykonane przed rozpoczęciem terapii.
W przypadku stosowania flucytozyny, innego leku ulegającego konwersji do fluorouracylu, wykonanie testu przed rozpoczęciem leczenia nie jest konieczne. Podobnie badanie to nie jest wymagane w przypadku miejscowego stosowania fluorouracylu na skórę.

Niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej powoduje wzrost stężenia fluorouracylu w surowicy, co może prowadzić ciężkich i zagrażających życiu działań niepożądanych, takich jak neutropenia, neurotoksyczność, biegunka czy zapalenie jamy ustnej. U około 8% chorych rasy kaukaskiej stwierdza się niską aktywność dehydrogenazy dihydropirymidynowej, a u 0,5% chorych brak tego enzymu.

Określenie niedoboru DPD zalecane jest przed rozpoczęciem leczenia fluorouracylem (injekcje i infuzje), kapecytabiną oraz tegafurem. Można tego dokonać za pomocą pomiaru stężenia uracylu we krwi lub poprzez sprawdzenie obecności określonych mutacji w genach DPD, które związane są ze zwiększeniem ryzyka ciężkich zdarzeń niepożądanych. Chorzy bez aktywności DPD nie powinni otrzymywać w/w leków, ponieważ grozi to wystąpieniem ciężkich i zagrażających życiu powikłań.

Dla chorych z częściowym niedoborem DPD zaleca się redukcję dawki początkowej, chociaż skuteczność zredukowanej dawki nie została ostatecznie określona. W przypadku braku działań niepożądanych można w kolejnym cyklu rozważyć zwiększenie dawki.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.