Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pembrolizumab – nowa rejestracja FDA w raku pęcherza moczowego

Źródło: Katarzyna Stencel/FDA
Autor: Marta Koblańska |Data: 21.02.2020
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała pembrolizumab do leczenia chorych na opornego na dopęcherzowe wlewki BCG nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego wysokiego ryzyka (ang. non-muscle invasive bladder cancer, NMIBC) ze współistnieniem carcinoma in situ (CIS) oraz z obecnością lub bez brodawczaków, którzy nie kwalifikują się do cystektomii.
Skuteczność tego leczenia oceniano w wieloośrodkowym, jednoramiennym badaniu klinicznym KEYNOTE-057, do którego włączono 148 chorych na NMIBC wysokiego ryzyka, spośród których u 96 chorych stwierdzono CIS niereagujacego na wlewki dopęcherzowe BCG z obecnością lub bez obecności brodawczaków. U chorych stosowano pembrolizumab w dawce 200 mg co trzy tygodnie do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności, nawrotu lub utrzymywania się NMIBC wysokiego ryzyka, progresji choroby lub do 24 miesięcy bez progresji choroby.

Głównymi punktami końcowymi badania był odsetek całkowitych odpowiedzi na leczenie (definiowany jako ujemny wynik cystoskopii z biopsją, ujemny wynik cytologii moczu i urografii metodą tomografii komputerowej) oraz czas trwania odpowiedzi. Odsetek całkowitych odpowiedzi na leczenie u 96 chorych na nieodpowiadającego na wlewki dopęcherzowe BCG NMIBC wysokiego ryzyka z obecnością CIS wynosił 41% (95% CI:31-51) a mediana czasu odpowiedzi na leczenie wynosiła 16,2 miesiąca. Spośród wszystkich chorych, którzy odpowiedzieli na leczenie u 46% stwierdzono całkowita odpowiedź na leczenie trwającą co najmniej 12 miesięcy.

Najczęstsze działania niepożądane (występujące u ≥10%chorych otrzymujących pembrolizumabw ramach badania klinicznego KEYNOTE-057) obejmowały zmęczenie, biegunkę, wysypkę, świąd, bóle mięśniowo-szkieletowe, krwiomocz, kaszel, bóle stawowe, nudności, zaparcia, infekcje dróg moczowych, obrzęki obwodowe i niedoczynność tarczycy.

Zalecana dawka pembrolizumabu w tym wskazaniu wynosi 200 mg we wlewie dożylnym co 3 tygodnie.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe