Specjalizacje, Kategorie, Działy

Pertuzumab w leczeniu HER2-dodatniego rozsianego raka piersi: 8-letnia obserwacja pacjentek z badania CLEOPATRA

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Anna Soboń
|
Źródło: The Lancet Oncology
Na łamach Lancet Oncology ukazały się wyniki ponad 8-letniej obserwacji pacjentek z badania klinicznego fazy III o akronimie CLEOPATRA. W tym badaniu oceniona skuteczność kombinacji pertuzumabu, trastuzumabu i docetakselu u pacjentek z rozsianym rakiem piersi wykazującym ekspresję HER2.
Pacjentki były randomizowane do pertuzumabu lub placebo. Ponadto, każde z ramion badania otrzymywało trastuzumab oraz docetaksel. Leczenie było kontynuowane do czasu progresji choroby. W sumie 402 pacjentki zostały zrandomizowane do kombinacji z pertuzumabem, a 406 do grupy kontrolnej. Mediana obserwacji w grupie interwencyjnej wyniosła 99,9 miesięcy, a w grupie kontrolnej 98,7 miesięcy. Mediana czasu przeżycia w grupie otrzymującej pertuzumab wynosiła 57,1 miesięcy, a w grupie kontrolnej 40,8 miesięcy (HR=0,69; 95% CI: 0,58-0,82). 8 lat przeżyło 37% pacjentek z grupy interwencyjnej i 23% z grupy placebo.

Pertuzumab wydłuża czas przeżycia u pacjentek z HER2-dodatnim rozsianym rakiem piersi.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.