Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Poszukiwani eksperci, którzy ustalą priorytety badań nad rakiem dla UE

Źródło: Komisja Europejska/CORDIS
Autor: Monika Stelmach |Data: 09.08.2022
 
 
W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu 4.UNCAN.eu Komisja Europejska opublikowała konkurs dla liderów naukowych i przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Eksperci mają pomóc w określeniu obszarów badań nad rakiem, do których należy podejść priorytetowo. Zgłoszenia można nadsyłać do 15 sierpnia.
Mimo dużego postępu w badaniach nad nowotworami wiele aspektów tych chorób pozostaje tajemnicą. Świadczą o tym liczby – w 2020 r. w Unii Europejskiej zmarło na raka 1,3 mln osób, a jeśli nie podejmiemy zdecydowanych działań, liczba ta może wzrosnąć o ponad 24 proc. do 2035 r.

Misja UE w sprawie raka i Europejski plan walki z rakiem zakładają uruchomienie UNCAN.eu – europejskiej inicjatywy na rzecz badań nad rakiem, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne badania. W celu koordynowania tego działania w ramach finansowanego przez UE projektu 4.UNCAN.eu opublikowano zaproszenie dla europejskich liderów naukowych i przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Mają oni pomóc w określeniu obszarów badań nad rakiem, do których należy podejść priorytetowo na poziomie europejskim.

Osoby wyłonione w konkursie utworzą eksperckie grupy robocze (Expert Working Group – EWG). Następnie zostaną poproszone o wzięcie udziału w jednym lub kilku procesach wykorzystujących metodę delficką związanych z wybraną przez siebie dziedziną (lub dziedzinami) wiedzy.

Powstały w ten sposób program priorytetów badawczych stanie się podstawą do uruchomienia specjalnych programów finansowania badań w ramach Misji UE w sprawie raka. Programy finansowania uwzględnią także przypadki użycia na potrzeby systemu European Federated Cancer Research Data Hub, który będzie gromadzić dane z modeli eksperymentalnych i od pacjentów. Dzięki temu programowi europejscy liderzy naukowi przyczynią się do przełomowych odkryć w dziedzinie zarządzania, profilaktyki i leczenia nowotworów.

Koncentracja na sześciu obszarach badań nad rakiem
Zespół 4.UNCAN.eu określił sześć obszarów badań nad rakiem o charakterze translacyjnym, dla których multidyscyplinarne grupy robocze będą omawiać priorytety badawcze. Dotyczą one profilaktyki nowotworów, wczesnej diagnostyki, wrażliwości i oporności na terapię, nowotworów dziecięcych, nowotworów w kontekście starzenia się oraz przeżywalności. W zaproszeniu dla EWG, zamieszczonym na stronie internetowej partnera projektu 4.UNCAN.eu – Instytutu Onkologii Vall d'Hebron w Hiszpanii, wymieniono słowa kluczowe i pojęcia związane z każdym obszarem badawczym, aby pomóc ekspertom w wyborze obszarów odpowiadających ich specjalizacji. Zgłaszający mogą wskazać maksymalnie dwa obszary badawcze, w których chcą uczestniczyć.

– Eksperci będą wybierani na podstawie systemowych kryteriów dotyczących dorobku naukowego i międzynarodowego doświadczenia badawczego. W skład grup roboczych wejdą naukowcy na różnych etapach kariery – tłumaczą autorzy zaproszenia.

Procesy wykorzystujące metodę delficką obejmą dwie rundy konsultacji online, które odbędą się od września 2022 r. do lutego 2023 r., oraz jedno spotkanie w okresie od marca do maja 2023 r. Wydatki na to spotkanie zostaną pokryte przez 4.UNCAN.eu.

Aby wziąć udział w konkursie, osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz online. oraz przesłać CV w dowolnym formacie na adres uncan-eu@vhio.net. CV powinno zawierać krótki szkic biograficzny, listę maksymalnie 10 istotnych recenzowanych publikacji z ostatnich 5 lat oraz opis maksymalnie 10 międzynarodowych działań badawczych z ostatnich 5 lat. Termin składania wniosków w ramach konkursu dla ekspertów „4.UNCAN.eu" (A Coordination and Support Action to prepare „UNCAN.eu" platform) upływa 15 sierpnia 2022 roku

Więcej informacji: Strona projektu "4.UNCAN.eu".
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.