SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Preparaty wielowitaminowe mogą ograniczać neuropatie po chemioterapii
 
Wyniki najnowszego badania, opublikowane na stronie i internetowej Journal of the National Cancer Institute wskazują na mniejsze prawdopodobieństwo rozwoju przewlekłych, prowadzących do niepełnosprawności objawów neuropatii obwodowej indukowanej chemioterapią (chemotherapy-induced peripheral neuropathy, CIPN) u kobiet, które przed rozpoznaniem raka piersi i w trakcie chemioterapii przyjmowały suplementy wielowitaminowe.
W dużym badaniu z udziałem chorych na raka piersi otrzymujących chemioterapię z paklitakselem ryzyko utraty czucia było mniejsze o 40% u kobiet przyjmujących preparaty wielowitaminowe.

U około 30%-40% chorych otrzymujących chemioterapię, głównie taksany i pochodne platyny, dochodzi do rozwoju CIPN. Objawy te mogą być przyczyną redukcji dawki lub zakończenia chemioterapii, często też utrzymują się długo po zakończeniu terapii, a możliwości ich leczenia są bardzo ograniczone.

Łącznie 1225 chorych na raka piersi, otrzymujących paklitaksel w ramach badania klinicznego prowadzonego przez Southwest Oncology Group wypełniło kwestionariusz dotyczący stosowania preparatów i suplementów wielowitaminowych przed i w czasie rozpoznania nowotworu. W drugim kwestionariuszu, wypełnianym po 6 miesiącach pytania dotyczyły stosowania tych preparatów w trakcie leczenia.

Stosowanie preparatów wielowitaminowych przed rozpoznaniem ograniczało występowanie CIPN (iloraz szans [odds ratio, OR], 0,60). Stosowanie tych preparatów w trakcie leczenia było również marginalnie związane z ograniczenie CIPN (OR, 0.73). Nie wykazano związku między podawaniem poszczególnych suplementów, takich jak witamina C, kwas foliowy, wapń, żelazo czy olej rybi z występowaniem CIPN, zarówno przed rozpoznaniem jak i w trakcie leczenia raka piersi.

W opinii autorów jest to pierwsze badanie, analizujące związek pomiędzy suplementami diety a CIPN w następstwie leczenia taksanami. W innych badaniach oceniano zwykle wpływ suplementów na ryzyko choroby i to najczęściej retrospektywnie. Być może przyjmowanie suplementów jest wykładnikiem „zdrowego stylu życia”, będącego rzeczywista przyczyną zmniejszenia ryzyka CIPN, w przeciwieństwie do bezpośredniego działania suplementów.

W komentarz podkreślono brak informacji na temat tego, w jaki sposób suplementy mogą wpływać na nawroty raka piersi i przeżycie chorych, a także obawy, dotyczące niekorzystnego wpływu na skuteczność leczenia, zwłaszcza zawartych w suplementach antyoksydantów.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe