Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Przebieg COVID-19 u pacjentów z nowotworami klatki piersiowej: dane z rejestru TERAVOLT

Źródło: The Lancet Oncology
Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 13.07.2020
 
 
Rejestr The Throracic Cancers International COVID-19 (TERAVOLT) to wieloośrodkowe badanie obserwacyjne dotyczące przebiegu COVID-19 u pacjentów z nowotworami klatki piersiowej (niedrobnokomórkowy rak płuc, drobnokomórkowy rak płuc, nabłoniak opłucnej, guzy pochodzące z grasicy oraz nowotwory neuroendokrynne klatki piersiowej). Na łamach Lancet Oncology ukazały się pierwsze dane pochodzące z rejestru.
Analiza objęła 200 pacjentów z COVID-19, leczonych w ośrodkach leczenia nowotworów klatki piersiowej od 26 marca do 12 kwietnia 2020. Mediana wieku badanych osób wynosiła 68 lat. 72% wykazywało sprawność oceniano według Eastern Cooperative Onkologii Group równą 0 lub 1. Większość pacjentów była palaczami obecnie lub w przeszłości (81%), 76% badanych byli pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, w momencie diagnozy COVID-19 74% było leczonych.

Spośród 200 pacjentów 152 (76%) było hospitalizowanych z powodu infekcji, a ostatecznie 66 (33%) zmarło. Zaledwie 13 z 134 pacjentów którzy spełniali kryteria przyjęcia do oddziału intensywnej terapii zostało przyjętych na ten oddział. W jednoczynnikowym modelu regresji: wiek powyżej 65 lat, bycie aktywnym palaczem lub palenie w przyszłości, otrzymywanie samej chemioterapii, obecność innych chorób towarzyszących były związane ze zwiększonym ryzykiem śmierci. Jednakże modelu wieloczynnikowych jedynie historia palenia papierosów (OR=3,18; 95% CI: 1,11-9,06) było związana ze zwiększonym ryzykiem śmierci.

Pacjenci z nowotworami klatki piersiowej mają wysokie ryzyko śmierci z powodu COVID-19, co w przypadku omawianej grupy może wynikać z ograniczonej możliwości przyjęć na oddziały intensywnej terapii.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe