Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Pyrotynib i kapecytabina w leczeniu HER2-dodatniego rozsianego raka piersi

Źródło: The Lancet Oncology., op. Mikołaj Kamiński
Autor: Monika Stelmach |Data: 26.02.2021
 
 
Tagi: ERBB2, rak piersi
Połączenie pyrotynibu i kapecytabiny istotnie wydłuża czas przeżycia wolny od progresji w porównaniu z kombinacją lapatynibu i kapecytabiny u pacjentek z HER2-dodatnim, rozsianym rakiem piersi po wcześniejszym leczeniu trastuzumabem – wynika z badań opublikowanych w „The Lancet Oncology".
W około 15-20 proc. rak piersi wykazuje ekspresję receptorów dla HER2, który jest punktem działania trastuzumabu. W przypadku rozsianej choroby bardzo często dochodzi do nabycia przez komórki guza oporności na to leczenie. W badaniu klinicznym o akronimie PHOEBE oceniono zastosowanie pyrotynibu będącego nieodwracalnym inhibitorem receptorów HER2 u pacjentek leczonych wcześniej trastuzumabem.

Badanie miało charakter open-label i było przeprowadzone w 29 w szpitalach w Chinach. Pacjentki, które wcześniej były leczone trastuzumabem i taksanami, zostały randomizowane do: pyrotynibu i kapecytabiny lub do lapatynibu i kapecytabiny. Wszystkie leki były stosowane doustnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji.

Do pyrotynibu zostało zrandomizowanych 134 pacjentek, a do lapatynibu 132. Połączenie z pyrotynibem charakteryzowało się dłuższą medialną czasu przeżycia wolnego od progresji (12,5 miesięcy) w porównaniu z lapatynibem (6,8 miesięcy) (HR=0,39; 95% CI: 0,27-0,56). Zastosowanie pyrotynibu wiązało się z częstszym występowaniem biegunki (31%). W obu grupach około 15% pacjentów rozwinęło zespół dłoniowo-podeszwowy.

Połączenie pyrotynibu i kapecytabiny istotnie wydłużyło czas przeżycia wolny od progresji w porównaniu z kombinacją lapatynibu i kapecytabiny u pacjentek z HER2-dodatnim, rozsianym rakiem piersi po wcześniejszym leczeniu trastuzumabem. Zastosowanie pyrotynibu wydłużało medianę czasu przeżycia wolnego od progresji o prawie pół roku.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)

https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30702-6

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe