Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Rukaparib z zielonym światłem EMA
Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 27.03.2018
 
 
Nowa opcja leczenia raka jajnika powinna być wkrótce dostępna w Europie. Chodzi o rukaparib, któremu zielonego światła udzieliła EMA w leczeniu nawrotowego lub progresywnego raka jajnika z mutacją BRCA
Lek został już dopuszczony do obrotu w USA. Według EMA lista korzyści rukaparibu obejmuje jego aktywność przeciwnowotworową mierzoną odsetkiem obiektywnych odpowiedzi oraz czasem tej odpowiedzi oraz jego profil bezpieczeństwa.

Pełną rekomendacją jest monoterapia dorosłych chorych z wrażliwym na platynę nawrotowym lub progresującym rakiem jajnika z mutacją BRCA wcześniej leczony dwoma lub więcej liniami terapeutycznymi bazującymi na chemioterapii z platyną lub wykazujący dalsza nietolerancję na chemioterapię z platyną.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe