Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ryzyko raka piersi u pacjentek z nadczynnością tarczycy

Źródło: BMC Medicine
Redaktor: Anna Soboń |Data: 28.09.2020
 
 
Na łamach BMC Medicine ukazała się retrospektywna praca, dotycząca ryzyka raka piersi u pacjentek z nadczynnością tarczycy. Badacze wykorzystali dane pochodzące od prawie 3,8 milionów szwedzkich kobiet z populacji ogólnej oraz dane pochodzące z badania KARMA (Karolinska Mammography Project for Risk Prediction of Breast Cancer) obejmującego prawie 70 000 uczestniczek.
Związek pomiędzy obecnością nadczynności tarczycy, a rakiem piersi wyrażono jako współczynnik zapadalności (ang. IRR, incidence rate ratio). Związek pomiędzy nadczynnością tarczycy, a ryzykiem poligenowym w kohorcie KARMA oszacowano wykorzystując model regresji logistycznej.

Ogółem, nadczynność tarczycy wiązała się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi (IRR=1,23; 95% CI: 1,12-1,36), szczególnie w przypadku wola guzkowego toksycznego (IRR=1,38; 95% CI: 1,16-1,63). Do tego, nadczynność tarczycy wiązała się z wyższym ryzykiem poligenowym dla raka piersi (OR=1,98; 95% CI: 1,09-3,60).

Nadczynność tarczycy jest związana ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, co może wynikać między innymi ze związku z ryzykiem poligenowym nowotworu.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe