SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Terapia skojarzona zaawansowanego raka piersi niesie za sobą większe ryzyko działań niepożądanych
 
Kategorie: Pierś
Działy: Aktualności
Chore na zaawansowanego raka piersi leczone kombinacja leków celowanych w określone molekuły raka oraz hormonoterapią są w grupie zwiększonego ryzyka działań niepożądanych.
Badacze wykazali, że leczenie skojarzone skutkuje znaczącym wzrostem ryzyka działań niepożądanych zagrażających życiu, choć wskazują, ze większość z nich jest możliwa do leczenia i możliwa do zapobiegania.

Wcześniejsze badania wykazywały, że chore z zaawansowanym rakiem piersi żyją dłużej jeśli są leczone terapią skojarzoną, ale nie było wiadomo w jakim zakresie ta terapia prowadzi do większej liczby i gorszych działań niepożądanych.

Rak piersi z ekspresją receptora estrogenowego leczony jest tamoksyfenem lub trastuzumabem. W nowym badaniu przeanalizowano dane 8529 chorych uczestniczących w 16 badaniach randomizowanych do lipca 2017 roku. Badanie wykazało, że dodanie leków celowanych do hormonoterapii jest związane ze znacznie większym ryzykiem działań niepożądanych 3 i 4 stopnia takich jak zmęczenie, nudności, biegunki i podwyższenie enzymów wątrobowych. Wskazało także, że leki anty HER-2 inhibitory CDK4/6 i PI3K istotnie zwiększały stopień zmęczenia a inhibitory mTOR stopień biegunki. Działania niepożądane obejmują również neutropenię, zapalenia w obrębie jamy ustnej, hiperglikemię.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe