Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Uderzenia gorąca u kobiet otrzymujących hormonoterapię z powodu raka piersi pogarszają wyniki leczenia

Źródło: Polska Liga Walki z Rakiem, DOI: https://doi.org/10.6004/jnccn.2021.7116
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 23.08.2022
 
 
Jednym z najczęstszych działań niepożądanych hormonoterapii (HT) są uderzenia gorąca. U części kobiet są one na tyle uciążliwe, że kontynuacja terapii wymaga dodatkowego leczenia.
Chore na hormonowrażliwego raka piersi otrzymują w ramach leczenia onkologicznego hormonoterapię (HT), co ma obniżać stężenie estrogenów pobudzających wzrost komórek nowotworowych. Według badań populacyjnych, pomimo dość dobrej tolerancji leczenia, 32–73% chorych wymaga zmiany lub zaprzestania terapii (w porównaniu z 8–28% w badaniach klinicznych). Jednym z najczęstszych działań niepożądanych HT są uderzenia gorąca. U części kobiet są one na tyle uciążliwe, że kontynuacja terapii wymaga dodatkowego leczenia.

Dotychczas wyniki niektórych badań klinicznych wskazywały, że uderzenia gorąca mogą być korzystnym czynnikiem prognostycznym w leczeniu raka piersi. W „Journal of the National Comprehensive Cancer Network” opublikowano wyniki badania populacyjnego przeczące tej hipotezie. Badacze zidentyfikowali w szwedzkich rejestrach medycznych ponad 7100 kobiet, które otrzymały w latach 2006–2019 HT oraz nie otrzymywały chemioterapii. Pięcio- i dziesięcioletni czas wolny od nowotworu (disease free survival – DFS) wyniósł odpowiednio 95,8% oraz 91%.

Chore, które wymagały leczenia uderzeń gorąca, miały istotnie gorszy DFS (adjusted hazard ratio [HR], 1,67). Średni czas zakończenia HT wyniósł 3,5 roku, a 48,9% kobiet przerwało to leczenie w ciągu 5 lat (HT powinno się stosować co najmniej 5 lat). Przerwanie HT wiązało się z krótszym DFS (HR, 1,46).

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.