Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Więcej czasu na wdrożenie nowych wymogów dla promieniowania jonizującego

Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: RCL
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian dotyczący jednostek ochrony zdrowia stosujących promieniowanie jonizujące – jest ich 23 tysiące. Ma być więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.
Minister zdrowia określił szczegółowy zakres procedur wzorcowych i procedur szczegółowych, mając na względzie zagrożenie wynikające z narażenia osoby poddawanej ekspozycji na działanie promieniowania jonizującego. W tym celu minister zdrowia wydał rozporządzenie z 18 października 2021 r. w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych.

Jak uzasadniło Ministerstwo Zdrowia, termin na dostosowanie procedur do wymagań określonych w tym rozporządzeniu, tj. 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (termin ten upłynął 26 kwietnia 2023 r.) okazał się jednak zbyt krótki, aby poszczególne komisje (tj. komisja w zakresie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej, komisja w zakresie medycyny nuklearnej oraz komisja w zakresie radioterapii) były w stanie opracować nowe procedury wzorcowe zgodne z przepisami tego rozporządzenia. Przyczyną niedotrzymania tego terminu były zarówno trudności w funkcjonowaniu poszczególnych komisji w związku z obowiązywaniem stanu epidemii (a następnie stanu zagrożenia epidemicznego), a także konieczność dokonania przeglądu znaczącej liczby obowiązujących procedur wzorcowych (łącznie ok. 800 procedur opublikowanych przez ministra zdrowia w obwieszczeniach wydanych w latach 2014–2015).

Z tego względu konieczne było przedłużenie czasu na dostosowanie warunków dla prowadzenia promieniowania jonizującego.

Jednostki ochrony zdrowia miałyby dostosować obowiązujące w nich procedury szczegółowe do 31 grudnia 2025 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych.pdf.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.