Specjalizacje, Kategorie, Działy
WIM

Wojskowy Instytut Medyczny ze zmodernizowanym zakładem patomorfologii

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: WIM w Warszawie
Zakład Patomorfologii WIM w Warszawie to jedno z najlepiej wyposażonych laboratoriów patomorfologicznych w Polsce. Oferuje pełny zakres diagnostyki cytologicznej, histopatologicznej i genetycznej.
– Cieszę się, że wyposażenie tego miejsca, sprzęt, który udało nam się zgromadzić, pozwala na wykonywanie nie tylko badań histopatologicznych, lecz także immunohistopatologicznych i genetycznych. Ten sukces to też grono specjalistów, którzy tu pracują – powiedział podczas otwarcia zmodernizowanego zakładu prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, szef WIM.

Szybki rozwój zakładu w ostatnim okresie to odpowiedź na duże zapotrzebowanie m.in. na nowoczesną diagnostykę histopatologiczno-genetyczną. Nowoczesne terapie onkologiczne raka płuc, raka sutka, raka jelita grubego, nowotworów układu chłonnego, glejaków, czerniaka i wielu innych wymagają nie tylko doskonałego przygotowania fachowego lekarzy patologów finalnie akceptujących raport histopatologiczny, lecz również nowoczesnego zaplecza sprzętowego.

Od kilku lat w Zakładzie Patomorfologii WIM funkcjonuje m.in. zakupiony ze środków MON w ramach grantu sprzętowego w pełni zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym unikatowy system kompleksowej obsługi w zakresie rejestracji, obróbki technicznej, zlecania badań immunohistochemicznych i genetycznych, wykonywania dokumentacji wirtualnej preparatów mikroskopowych z możliwością ich zdalnej analizy oraz przeprowadzania konsultacji online przypadków trudnych.

Pracownia Patologii Molekularnej Zakładu Patomorfologii wyposażona jest między innymi w szybki skaner preparatów mikroskopowych z możliwością transferu do systemu PATARCH, mikroskop mikrodysekcyjny, aparat Cobas z480 pozwalający na diagnostykę mutacji w genie EGFR, BRAF, KRAS, NRAS, PIK3CA, aparat Idylla z panelami pozwalającymi na wykrywanie mutacji w raku jelita grubego, czerniaku, raku płuca oraz sekwenator 3130 Applied Biosystems pozwalający na sekwencjonowanie de novo, sekwencjonowanie porównawcze, resekwencjonowanie, detekcję SNP oraz identyfikację osobniczą.

Skład osobowy zespołu zajmującego się diagnostyką to 12 doświadczonych specjalistów patomorfologów, 4 lekarzy rezydentów oraz 4 diagnostów laboratoryjnych, na rzecz których pracuje zespół doświadczonych techników.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.