Specjalizacje, Kategorie, Działy
iStock

Wyczekiwany program lekowy dla pacjentów z rakiem pęcherza dostępny już od listopada

Udostępnij:
W projekcie listopadowej listy refundacyjnej znalazł się długo wyczekiwany program lekowy dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego (B.141). Znalazła się w nim immunoterapia, której celem jest jak najdłuższe podtrzymanie efektów leczenia uzyskanych dzięki chemioterapii.
Rak pęcherza jest każdego roku diagnozowany u ponad 7 tys. Polaków, a umiera z jego powodu prawie 4 tys. osób. Choć jest to jeden z najczęstszych nowotworów, do tej pory nie istniał poświęcony mu program lekowy.

Dwa typy raka pęcherza
1 listopada 2022 nastąpi wyczekiwana zmiana i chorzy na zaawansowanego raka pęcherza będą leczeni tak samo jak w innych krajach Unii Europejskiej. To znaczy, że ci, którzy pozytywnie zareagowali na chemioterapię, będą mogli otrzymać immunoterapię, która istotnie opóźnia nawrót choroby i wydłuża czas przeżycia.

Nowotwory pęcherza moczowego dzieli się na dwie grupy: nowotwory powierzchowne, nienaciekające mięśniówki pęcherza oraz nowotwory naciekające błonę mięśniową (wrastające przez mięśniówkę w głąb ściany pęcherza). Ten podział warunkuje sposób leczenia i rokowanie chorego. W przypadku raków pęcherza nienaciekających mięśniówki podstawą jest chirurgiczne usunięcie guza z pęcherza moczowego, niekiedy połączone z leczeniem za pomocą wlewów dopęcherzowych, które zapobiegają nawrotom choroby. Leczeniem raków nienaciekających mięśniówki pęcherza zajmują się urolodzy.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowotworów naciekających mięśniówkę, ponieważ jest to choroba o znacznie większym potencjale do tworzenia przerzutów odległych. W takim przypadku leczenie polega na usunięciu pęcherza moczowego wraz z przylegającymi narządami (radykalna cystektomia), podaniu okołooperacynej chemioterapii i często zastosowaniu uzupełniającej radioterapii. Jeśli rak został rozpoznany dopiero w stadium przerzutowym lub rozwinął się do takiego stadium, konieczne jest zastosowanie chemioterapii paliatywnej.

Co daje immunoterapia podtrzymująca
Zgodnie z aktualnymi międzynarodowymi i krajowymi rekomendacjami u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza, którzy w wyniku chemioterapii uzyskali przynajmniej stabilizację choroby, wskazane jest zastosowanie immunoterapii podtrzymującej. Ma ona na celu jak najdłuższe utrzymanie pozytywnych rezultatów uzyskanych dzięki wcześniej chemioterapii.

– Zastosowanie immunoterapii podtrzymującej istotnie wydłuża spodziewane przeżycie u chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego i jest uznanym na świecie sposobem leczenia. Podanie jej prowadzi do wzmocnienia przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Jest to postępowanie o udowodnionej skuteczności, znajdujące się w wytycznych zarówno polskich, jak i międzynarodowych towarzystw medycznych. Dobrze, że dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia będziemy mogli stosować immunoterapię podtrzymującą u polskich chorych na raka pęcherza moczowego w formule programu lekowego. Należy jednak pamiętać, że opieka onkologiczna to nie tylko leczenie, ale także wiele innych działań, takich jak profilaktyka, diagnostyka, rehabilitacja i wsparcie psychologiczne – komentuje prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

– Rak pęcherza stanowi potężne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej, głównie ze względu na dużą zachorowalność. Większość chorych może zostać wyleczonych metodami chirurgicznymi, jednak leczenie pacjentów z zaawansowanym rakiem pęcherza wymaga multidyscyplinarnego podejścia i współpracy wielu specjalistów. Niezwykle istotną rolę odgrywa także dostęp do nowoczesnej immunoterapii i świetnie, że polscy pacjenci taki dostęp właśnie uzyskali – podkreśla prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, kierownik Katedry i Kliniki Urologii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, past prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Trzeba jeszcze skrócić ścieżkę diagnostyczną
– Z radością przyjęłam wiadomość, że w projekcie listopadowej listy refundacyjnej znalazł się program lekowy dla chorych na raka pęcherza. Dostęp do innowacyjnej immunoterapii daje chorym nadzieję na wydłużenie życia i lepszą jego jakość. Już od listopada pacjenci z tym nowotworem będą mogli być leczeni tak samo jak chorzy z innych krajów Unii Europejskiej. Bardzo za to dziękujemy i czekamy na dalsze korzystne zmiany w systemie opieki nad pacjentami z rakiem pęcherza, zmierzające m.in. do skrócenia i przyspieszenia ścieżki diagnostycznej. Bo im szybsza diagnoza, tym większe szanse na skuteczne leczenie – zaznacza Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, która jest organizatorem kampanii edukacyjnej „Rak pęcherza – wykryj i lecz!”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.