Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

1,60 zł na dziecko na miesiąc

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: PPOZ/IKA
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację o przeznaczeniu dla podstawowej opieki zdrowotnej na 2023 rok dodatkowych środków finansowych w wysokości 140 milionów złotych. Jest to wynik negocjacji z federacją Porozumienie Zielonogórskie. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia uważa, że to nie są wystarczające środki.
PPOZ tłumaczy, że to nie jest koniec negocjacji, informując, że za proponowane przez NFZ środki nie da się utrzymać świadczeń nawet na obecnym poziomie.

– Wskazane przez NFZ środki finansowe nie są w stanie zniwelować narastającej inflacji, a tym samym utrzymać świadczeń zdrowotnych w POZ na obecnym poziomie! W rzeczywistości finansowanie spada! – alarmują lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którzy od wielu tygodni uczestniczą w intensywnych negocjacjach mających na celu określenie realnych zasad finansowych i organizacyjnych funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w roku 2023.

29 listopada centrala NFZ przesłała informację o stanie rozmów z federacją Porozumienie Zielonogórskie o przeznaczeniu dla podstawowej opieki zdrowotnej na 2023 rok dodatkowych środków finansowych w wysokości 140 milionów złotych.

– W przeliczeniu na statystycznego pacjenta zadeklarowanego do podmiotu POZ jest to 3,70 zł na cały rok 2023, czyli 30 gr na miesiąc (140 milionów zł – 38 milionów Polaków). Pieniądze te (140 mln zł) nie są przeznaczone dla wszystkich pacjentów, lecz tylko dla grupy dzieci i młodzieży, czyli centrala NFZ przeznaczyła w podstawowej opiece zdrowotnej dodatkowo 1,60 zł na jedno zadeklarowane dziecko na miesiąc – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Świadczeniodawcy PPOZ podkreślają, że o sukcesie negocjacyjnym zostali poinformowani medialnie – na konferencji ministerialnej „Nowe umowy dla POZ – korzyści dla pacjentów”.

– Na konferencji, owszem, zapowiedziano 1,60 zł na miesiąc na każde dziecko, ale nie wyjaśniono, co oznacza tytuł konferencji i jakie są konkretne korzyści dla pacjentów. Co więcej – nie wyjaśniono także, jakie środki resort zdrowia przeznacza na te tajemnicze „korzyści” – zauważa prezes PPOZ, podkreślając, że obecna sytuacja jest szczególnie ciężka i groźna zarówno dla pacjentów, jak i świadczeniodawców. – Inflacja w ochronie zdrowia sięgająca 20 procent znacząco drenuje środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie POZ, a waloryzacji stawek, o które wnioskowali świadczeniodawcy PPOZ, nie widać – twierdzi.

Stanowisko PPOZ w omawianej kwestii jest jednoznaczne i konkretne.

– Negocjacje pomiędzy centralą NFZ a PPOZ jeszcze się nie zakończyły. Proponowane środki nie są w stanie ani zniwelować inflacji, ani utrzymać na obecnym poziomie świadczonych usług! Czekają nas bardzo trudne miesiące i nie do przewidzenia jest sytuacja w roku 2023, a co dopiero w kolejnych miesiącach roku 2024 czy 2025 – które to wskazuje centrala NFZ w propozycji zawarcia umów. Mając to wszystko na uwadze, wskazaliśmy konieczność zawarcia umów na okres do 30 czerwca 2023 roku, gdyż przy braku waloryzacji stawek bazowych o inflację naszym celem jest bieżąca analiza sytuacji w POZ i oczywiście prowadzenie dalszych prac w tym obszarze. Jest to niezbędne w zapewnieniu pacjentom świadczenia usług medycznych przynajmniej na dotychczasowym poziomie – podkreśla Bożena Janicka.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.