Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

AHA/ACC - Wytyczne dotyczące bólu w klatce piersiowej

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Medscape
Wspólne wytyczne dotyczące praktyki klinicznej opublikowało American Heart Association (AHA) i American College of Cardiology (ACC) . W zaleceniach stwierdzono, że klinicyści powinni stosować wystandaryzowaną ocenę ryzyka, narzędzia oceny i komunikowania się z pacjentami, u których występuje ból w klatce piersiowej.
Chociaż ocena bólu w klatce piersiowej została omówiona w poprzednich wytycznych, jest to pierwszy kompleksowy dokument skupiający się wyłącznie na ocenie i diagnostyce bólu w klatce piersiowej.

Każdego roku z powodu bólu w klatce piersiowej ponad 6,5 mln dorosłych trafia na oddziały ratunkowe (SOR) a ponad 4 mln do przychodni – takie są dane ze Stanów Zjednoczonych. Jednak ciekawe są dalsze analizy - spośród wszystkich pacjentów zgłaszających się na SOR tylko 5 proc. miało ostry zespół wieńcowy (ACS). U ponad połowy ostatecznie stwierdzono niekardiologiczne przyczyny bólu w klatce piersiowej, w tym problemy oddechowe, mięśniowo-szkieletowe, żołądkowo-jelitowe, psychologiczne lub inne.

Wytyczne mówią, że ocena nasilenia i przyczyn bólu w klatce piersiowej jest niezbędna. Zaleca się stosowanie standardowych ocen ryzyka w celu ustalenia, czy u pacjenta występuje niskie, pośrednie czy wysokie ryzyko incydentu sercowego. Chodzi m.in. o to, by pacjentów z niskim ryzykiem nie obciążać dodatkowymi testami.

W wytycznych zauważono, że u kobiet dostrzega się niespecyficzne objawy ostrych zespołów wieńcowych (OZW). Chociaż ból w klatce piersiowej jest dominującym i najczęstszym objawem zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet to u pacjentek często obserwuje się takie objawy jak nudności i duszność.

Kolejny ważny problem to słownictwo. Autorzy zachęcają do rezygnacji z opisywania bólu w klatce piersiowej jako „nietypowego”, ponieważ jest to określenie niejasne. Aprobowane jest używania terminu „niekardiologiczny”, jeśli nie podejrzewa się choroby serca, z kolei określenie „atypowy” jest mylącym opisem bólu w klatce piersiowej i również nie należy go używać. Bardziej przydatne jest mówienie o prawdopodobieństwie wystąpienia bólu sercowego lub niesercowego.

Autorzy skupiają się również na ocenie pacjentów z bólem w klatce piersiowej, którzy zgłaszają się na oddział ratunkowy. Zgodnie z wytycznymi podstawowymi celami lekarzy z oddziałów ratunkowych powinno być ustalenie, czy istnieją przyczyny zagrażające życiu oraz czy istnieje potrzeba przyjęcia do szpitala lub przeprowadzenia badań.

Dokładne badanie przesiewowe w SOR może pomóc w ustaleniu, kto jest zagrożony wysokim ryzykiem w porównaniu z pośrednim lub niskim ryzykiem wystąpienia incydentu sercowego. Autorzy piszą, że osoba z niskim ryzykiem może zostać skierowana na dodatkową ocenę w warunkach ambulatoryjnych, a nie do szpitala. Dodają, że oznaczanie troponin sercowych (cTn) jest preferowanym standardem w wykrywaniu martwicy mięśnia sercowego. Jednak badań nie powinno się wykonywać na zasadzie „sztuki dla sztuki”. Chociaż nie ma jednego „najlepszego testu” dla każdego pacjenta, w wytycznych kładzie się nacisk na testy, które mogą być najbardziej odpowiednie w zależności od indywidualnej sytuacji.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.