Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

AOTMiT chce wiedzieć, kto ile zarabia

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: AOTMiT
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczęła zbieranie danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z NFZ.
Co jest celem zbierania danych? Jest nim uzyskanie rzeczywistych informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczących struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu.

Dodatkowo zgromadzone dane pozwolą na analizę w szerokim kontekście polityki zatrudniania i zarządzania kadrami.

Okres – za jaki gromadzone są dane – to wrzesień 2022 roku, a informacje obejmować powinny wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. Przekazywać należy podstawowe informacje obejmujące wybrane pozycje ze sprawozdania finansowego.

AOTMiT zapewnia, że każda placówka, która przekaże dane, uzyska „miniraport” placówki leczniczej obejmujący wskaźniki dotyczące zatrudnienia oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne.

Dane gromadzone są dzięki specjalnej aplikacji dostępnej na stronie urzędu. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaznacza, że niezwykle istotne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich świadczeniodawców. Tylko pozyskanie jak największej reprezentatywnej puli danych gwarantuje rzetelność analizy.

Termin przekazania danych upływa 25 listopada 2022 roku.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest opiniodawczo-doradczą jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra zdrowia.
Została utworzona 16 września 2005 roku, jej zadaniem było dokonywanie oceny procedur medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur medycznych będących przedmiotem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W 2015 roku agencja otrzymała kolejne zadania dotyczące taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej. Natomiast w czerwcu 2019 roku przydzielono jej nowe zadanie dotyczące inicjowania, wspierania i prowadzenia analiz oraz badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie oceny technologii medycznych, taryfikacji świadczeń oraz sporządzania oceny założeń do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.