Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Apel Pracodawców RP

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: PR
Wystąpienie dotyczy zbierania danych przez AOTMiT w ramach standardu rachunku kosztów.
W związku z wystąpieniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do podmiotów leczniczych o przekazanie kosztów wynagrodzeń wszystkich pracowników, zarówno medycznych, jak i niemedycznych, zatrudnionych we wszystkich komórkach organizacyjnych bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa cywilnoprawna, podwykonawstwo medyczne), niezależnie od posiadanej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Pracodawcy RP wystosowali pismo, odpowiedź skierowaną do AOTMiT, ministra zdrowia i prezesa NFZ, w której wskazano brak podstawy prawnej do żądania przekazania takich danych.

Zakres informacji, jakich oczekuje AOTMiT, wykracza znacząco poza dane niezbędne do monitorowania kosztów udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Poza wynagrodzeniami, będącymi kosztem realizacji kontraktów z NFZ, należy również udostępnić dane dotyczące wynagrodzeń z tytułu wykonywania świadczeń komercyjnych oraz wynagrodzeń administracji i zarządu.

Z przeprowadzonych przez Pracodawców RP rozmów wynika, że część podmiotów podjęła decyzję o nieprzekazywaniu tych danych AOTMiT, jako podmiotowi nieuprawnionemu do ich zbierania.

Dokument można ściągnąć po kliknięciu: 28.04.22.APEL - standard rachunku kosztów_FINAL (1).pdf
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.