Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Badanie krwi pomoże w wykryciu choroby Alzheimera?

Źródło: alz.org/Medscape
Autor: Anna Soboń |Data: 29.07.2020
 
 
Podczas wirtualnej konferencji Alzheimer's Association International Conference (AAIC 2020), naukowcy przedstawili wyniki wielu badań dotyczących postępów w „testach” krwi na nieprawidłowe wersje białka tau, z których jeden może wykryć zmiany w mózgu, 20 lat przed pojawieniem się objawów demencji.
W szczególności raporty koncentrują się na określonej formie tau znanej jako p-tau217, która wydaje się być najbardziej charakterystyczna dla choroby Alzheimera i najwcześniej wykazująca wymierne zmiany.
Zmiany w białkach mózgowych amyloidu i tau oraz ich tworzenie się w skupiska zwane odpowiednio blaszkami i splątkami, definiują fizyczne cechy choroby Alzheimera w mózgu. Uważa się, że nagromadzenie się splątków tau ściśle koreluje ze spadkiem funkcji poznawczych. W tych nowo ogłoszonych wynikach, poziomy p-tau 217 we krwi/osoczu, jednej z form tau występujących w splątkach, również wydają się ściśle korelować z gromadzeniem się amyloidu.

Obecnie zmiany w mózgu, które zachodzą przed pojawieniem się objawów Alzheimera, można wiarygodnie ocenić jedynie za pomocą skanów tomografii pozytonowej (PET) oraz na podstawie pomiaru białek amyloidu i tau w płynie rdzeniowym (CSF). Te metody są drogie i inwazyjne. Zbyt często są niedostępne, ponieważ nie są objęte ubezpieczeniem lub trudno dostępne.

Istnieje pilna potrzeba prostych, niedrogich, nieinwazyjnych i łatwo dostępnych narzędzi diagnostycznych dla choroby Alzheimera. Nowe technologie testowania mogą również wspierać rozwój leków na wiele sposobów. Na przykład pomagając w identyfikacji właściwych osób do badań klinicznych i śledząc wpływ testowanych terapii - powiedziała dr Maria C. Carrillo, dyrektor naukowy Stowarzyszenia Alzheimera. Możliwość wczesnego wykrycia i interwencji w leczeniu przed znacznym uszkodzeniem mózgu spowodowanym chorobą Alzheimera zmieniłaby wiele dla poszczególnych osób, rodzin i systemu opieki zdrowotnej. Badanie krwi umożliwi interpretację i zrozumienie postępu choroby Alzheimera w znacznie większych, bardziej zróżnicowanych populacjach.

W ramach jednego z opracowań eksperci z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF) porównali fosforylowany-tau181 (P-tau181) z pokrewną formą tau o nazwie P-tau217, aby określić, które osoby mogą najlepiej zidentyfikować osoby z chorobą Alzheimera. Wyniki pokazały, że oba biomarkery były ogólnie podobne, ale P-tau 217 miał niewielką przewagę pod względem dokładności. Co ważne, obie izoformy tau wyróżniały zwyrodnienie płata czołowo-skroniowego (FTLD).
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe