Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Będzie spis pacjentów

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Agata Zbieg/PAP
Wprowadzenie obowiązku sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej i RSV zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu.
Projekt opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji, jest na etapie uzgodnień.

Zakłada wprowadzenie obowiązku sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej i syncytialnego układu oddechowego (RSV), gdy ich rozpoznanie potwierdził dodatni wynik szybkiego testu antygenowego lub badania laboratoryjne mające na celu izolację wirusa lub wykrycie kwasu nukleinowego tych wirusów.

Uzasadniono, że projektowana zmiana jest spowodowana obecną sytuacją epidemiologiczną – wysoką liczbą przypadków infekcji górnych dróg oddechowych spowodowanych wirusem grypy sezonowej, wirusem RSV i innymi wirusami powodującymi infekcje górnych dróg oddechowych.

– Obecnie są dostępne metody szybkiej diagnostyki umożliwiającej ustalenie etiologii wybranych chorób infekcyjnych układu oddechowego poprzez zastosowanie szybkich testów antygenowych, które pozwalają na równoczesną diagnostykę różnicową zakażeń spowodowanych wirusami grypy sezonowej, RSV oraz SARS-CoV-2 – przypomniano.

Jednocześnie zauważono, że objęte rozporządzeniem wirusy stanowią istotny problem kliniczny i epidemiologiczny.

– Pomimo stabilizacji sytuacji epidemiologicznej spowodowanej zakażeniami SARS-CoV-2 (...) wirus ten – w szczególności w okresie jesienno-zimowym – powoduje znaczącą liczbę zachorowań. Wirus RSV stanowi natomiast istotną przyczynę zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym zapaleń płuc i hospitalizacji dzieci do 5. roku życia. Wirusy grypy mogą powodować istotne powikłania, a w przypadku ich rozpoznania możliwe jest zastosowanie leczenia przyczynowego z wykorzystaniem leków antywirusowych – uzasadniono.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W RCL opublikowano również projekt rozporządzenia w sprawie zakażeń wirusem syncytialnym układu oddechowego. Przewiduje on objęcie zakażenia RSV przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.