LEKARZ POZ
Choroby układu krążenia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Chorzy na GPA mają zwiększone ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Źródło: Aviña-Zubieta JA, Mai A, Amiri N, Dehghan N, Ann Tan J, Sayre EC, Choi HK. Risk of Myocardial Infarction and Stroke in Patients With Granulomatosis With Polyangiitis (Wegener's): A Population-Based Study. Arthritis Rheumatol. 2016 Nov;68(11):2752-2759. do
Autor: Mariusz Bryl |Data: 04.01.2017
 
 
Chorzy na zarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) obarczeni są zwiększonym, niezależnie od innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego (HR 1,86). Zaobserwowano ponadto trend wskazujący na zwiększone ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu, jednak nie uzyskano dla tej zmiennej istotności statystycznej
Wnioski z badania J. Antonio Avina-Zubieta i wsp. opublikowano na łamach listopadowego wydania Arthritis and Rheumatology. Uzyskane wyniki wskazują, że ryzyko sercowo-naczyniowe było największe we wczesnym okresie choroby (przez pierwszy rok po ustaleniu rozpoznania - HR 2,88), po czym zmniejszało się z upływem czasu.

W badaniu kohortowym poddano obserwacji 504 chorych na GPA (53,4% badanych stanowiły kobiety), opierając się na danych pochodzących z rejestru British Columbia. Zawał mięśnia sercowego odnotowano u 23 chorych, co odpowiada 11,7 przypadków na 1000 pacjentolat (odpowiednio ryzyko dla dobranej grupy niechorującej na GPA wynosiło 5,2/1000 pacjentolat).

Wśród czynników ryzyka sercowo-naczyniowego w populacji chorych na GPA wymieniane są: przewlekły systemowy stan zapalny oraz przyspieszony rozwój zmian miażdżycowych związany z działaniem mediatorów zapalenia, zajęcie procesem zapalnym naczyń, upośledzenie funkcji nerek, niezależnie od stosowanej glikokortykoterapii zwiększona częstość występowania zespołu metabolicznego. Wyniki przytoczonego badania oraz wcześniejsze dane dotyczące innych układowych chorób tkanki łącznej (reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego), wskazują na konieczność oceny chorych na GPA pod kątem tradycyjnych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania profilaktycznego.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe