Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy nowe leki zalecane w terapii hipercholesterolemii zmniejszają ryzyko udaru mózgu?

Źródło: Proprotein convertase subtilisin kexin 9 (PCSK9) inhibitors to treat hypercholesterolemia: Effect on stroke risk. Milionis, Haralampos et al. European Journal of Internal Medicine , Volume 34 , 54 – 57. GS/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 02.12.2016
 
 
Druga oraz trzecia faza badań klinicznych z wykorzystaniem alirokumabu oraz ewolokumabu (przeciwciała hamujące aktywność konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9 - PCSK9) wykazały, iż leki te redukują ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Haralampos Milionis i wsp. zaprojektowali metaanalizę oceniającą wpływ tych leków na ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Wyniki analizy opublikowano na łamach czasopisma European Journal of Internal Medicine.
Ostatecznie analizą objęto dane dotyczące 4465 pacjentów stosujących ewolokumab oraz 2341 pacjentów otrzymujących alirokumab. Na wstępie uzyskanych wyników badacze podkreślają, iż ogólna liczba odnotowanych udarów mózgu w analizowanych populacjach była niewielka. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż leki z grupy inhibitorów PCSK9 nie wpływają istotnie statystycznie na redukcję ryzyka wystąpienia udaru mózgu (RR1.43; 95% CI, 0.45–4.57, p = 0.55). Również w przypadku uwzględnienia w ocenianym punkcie końcowym pacjentów, u których odnotowano epizod przemijającego ataku niedokrwiennego (ang. transient ischemic attacks – TIA) nie stwierdzono aby leki z grupy inhibitorów PCSK9 istotnie redukowały jego ryzyko (RR 0.65; 95% CI, 0.25–1.68, p = 0.37). Wśród pacjentów z grupy badanej nie obserwowano udarów krwotocznych mózgu.
Reasumując, mimo potwierdzonego w poprzednich badaniach korzystnego wpływu stosowania inhibitorów PCSK9 na ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, autorom nie udało się potwierdzić, iż leki te redukują niezależnie ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Wydaje się, iż kluczową przyczyną powyższego stanu rzeczy może być zbyt krótki – jak dotychczas - okres obserwacji tych pacjentów.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe