Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Hillinos

Efekt COVID-19 - zmniejszenie liczby innych infekcji

Źródło: WUM
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 09.11.2020
 
 
Co czwarty Polak przyznaje, że od marca rzadziej przechodził infekcje górnych dróg oddechowych niż jeszcze rok temu. Tylko 8% badanych twierdzi, że chorowało częściej. Środki mające zapobiegać COVID-19 chronią nas też przed innymi wirusami.
Tylko 7% badanych od marca miało infekcję związaną z ogólnym osłabieniem, bólem gardła i wysoką gorączką, zaś 18% ze stanem podgorączkowym. Mniej niż połowa z nich skonsultowała dolegliwości z lekarzem. Trzy czwarte badanych przyznaje, że nie przechodziło tych infekcji ciężej niż w latach ubiegłych. Co czwarty Polak (27%) twierdzi, że choruje teraz rzadziej niż rok temu.

- Te dane są zgodne z tym, co obserwują badacze w innych krajach – że maseczki oraz dystans społeczny przyczynił się do powstrzymania innych zakażeń sezonowych. Zaskakujący jest tylko stosunkowo niski odsetek osób deklarujących skuteczność tego środka. Należy to wiązać prawdopodobnie z faktem, iż te środki zapobiegawcze wdrożono w Polsce już pod koniec sezonu grypowego, toteż nie zaistniały okoliczności, w których można to bezsprzecznie wykazać. W miesiącach jesiennych, kiedy ruszają infekcje sezonowe, wprawdzie widzimy nieznacznie zwiększoną liczbę chorych z objawami z dróg oddechowych, jednakże jest ich zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Niestety nie mamy szansy sprawdzić, ilu z nich zakażonych jest wirusem SARS-Cov2, gdyż system testowania i izolacji w Polsce jest od wielu miesięcy niewydolny i wszystko wskazuje na to, że osób zakażonych jest wielokrotnie więcej niż podają rządowe statystyki. – komentuje dr hab. med. Wojciech Feleszko.

- Nie jest tak, że COVID-19 „wypiera” inne choroby. Obserwacje te można łatwo wyjaśnić wspólnymi drogami przenoszenia wirusów odpowiedzialnych za zakażenia dróg oddechowych – zachowania, które utrudniają transmisję nowego koronawirusa hamują jednocześnie rozprzestrzenianie się pozostałych wirusów. Praca zdalna, teleporady, dystansowanie się, unikanie chorych, samoizolacja osób z objawami zakażenia układu oddechowego ograniczają możliwości infekcji. Chorych z COVID-19 wciąż nie ma wielu – zdecydowanie dominują w szpitalach i na oddziałach intensywnego nadzoru medycznego, gdyż zakażenia wywołane przez nowego koronawirusa przebiegają średnio znacznie ciężej niż przez inne wirusy oddechowe, w tym grypę – dodaje dr hab. Ernest Kuchar specjalista chorób zakaźnych z WUM.

Jest to badanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ARC Rynek i Opinia.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 18-23 września 2020 r. przez ARC Rynek i Opinia metodą CATI (N=1207), na reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe