Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Efekt kandesartanu na zdolności poznawcze pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi

Źródło: Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Karolina Gawarzewska |Data: 24.09.2020
 
 
Wyniki badań obserwacyjnych sugerują, że sartany chronią przed pogorszeniem zdolności poznawczych u starszych pacjentów. Nie wiadomo, czy powodem jest zmniejszenie ciśnienia krwi, czy jest to charakterystyczna cecha leków blokujących receptor dla angiotensyny typu I. Aby rozwikłać ten problem, przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne, porównujące zastosowanie kandesartanu z lizynoprylem u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi.
W badaniu zrandomizowano pacjentów w wieku co najmniej 55 lat z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi oraz nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów wycofano się z wcześniejszego leczenia nadciśnienia tętniczego i zrandomizowano ich w stosunku 1:1 do kandesartanu lub lizinoprylu. Dodatkowo badacze mogli dodać leki przeciw nadciśnieniu tak, aby uzyskać dobrą kontrolę ciśnienia tętniczego. Badanie funkcji poznawczych wykonano w momencie randomizacji, a następnie po 6 i 12 miesiącach.

87 pacjentów przydzielono do kandesartanu, a 89 do lizinoprylu. Średnie ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w 12 miesiącu leczenia nie różniło się pomiędzy grupami. Natomiast zaobserwowano istotne różnice w funkcji wykonawczej ocenianej za pomocą Testu Łączenia Punktów. Nie zaobserwowano natomiast różnic funkcji wykonawczej ocenianej za pomocą punktacji Measures and Instruments for Neurobehavioral Evaluation and Research. Ponadto, pacjenci leczeni kandesartanem wykazywali lepsze wyniki w Zrewidowanym Werbalnym Teście Uczenia się Hopkinsa.

Wyniki omawianego badania wskazują, że pacjenci leczeni kandesartanem mają lepsze wyniki poznawcze w porównaniu z lizinoprylem po roku leczenia. Prawdopodobnie ten efekt nie wynika jedynie z dobrej kontroli ciśnienia tętniczego i być może jest specyficzny dla sartanów.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.